Why - How - What

RESILIENCE LAB DENMARK´S DNA

WHY:

I år 2050 vil 75 procent af jordens befolkning bo i byer og samtidigt vil der være ca. 2 mia. flere mennesker på jorden end i dag.

Byernes vækst vil på mange måder være en udfordring, fordi byer er ressourcekrævende, ressourceforbrugende og miljøbelastende, samt kræver udbygning og vedligeholdelse af infrastruktur, boliger og faciliteter.

Ligeledes er en stabil forsyning med energi og vand og tilsvarende stabil bortskaffelse af regn- og spildevand nødvendig. Samtidig er byer sårbare over for uvejr som storme og voldsomme regnskyl.

Samspillet mellem forskellige energiformer og-systemer samt fremtidens transport er udfordringer som kræver nye løsninger og den stadig stigende mængde af data fra byen skal struktureres og indtænkes til intelligente systemer for energi, klima, vand og transport m.v.

Set i et større perspektiv gør forsyningsproblemstillingen omkring byer såvel byerne, som byernes indbyggere sårbare i en bredere forstand. Ikke-velfungerende byer hæmmer og begrænser indbyggernes muligheder og kan derfor på længere sigt være destabiliserende.

Derfor ligger der en påtrængende opgave i at udvikle modeller og samarbejder som optimerer byers forsyningssikkerhed og hvordan miljø- og ressourcebelastningen kan nedbringes, samt hvordan byer kan gøres mindre sårbare over for påvirkninger udefra.

Vejle by blev den eneste skandinaviske by i netværket 100 Resilient Cities, har udarbejdet en resilient strategiplan, er indstillet på at dele erfaringer med andre byer og er indstillet på at være ”living lab” for nye resiliente løsninger.

HOW:

Resilience Lab Denmark er et triple helix samarbejde for forsyningsresilience indenfor klima, energi, vand og data.

Foreningen samler, diskuterer og formidler resilient viden og erfaringer fra hele verden til alle byer i Danmark samt resten af verden, med fokus på implementeringen af byløsningerne, bl.a.

 • Demonstration og udstilling af løsninger, videre/efteruddannelse, netværksmøder, innovative offentlige udbud, ny teknologi, SMV virksomheder i systemløsninger, finansiering af store byløsninger, international viden og internationalt salg samt dialoger mellem private og offentlige (herunder forvaltninger, politikere og borgere)

Foreningen er åben for alle, virksomheder, rådgivere og kommuner m.v. med interesse indenfor fremtidens byudvikling indenfor klima, energi, vand og data.

WHAT:

Resilience Lab Denmark´s fokus er ikke på problemet og ej heller på de teknologiske løsninger, men på processen for at få gennemført projekter med succes.

 • For byen/kommunen
 • For rådgiverne
 • For forsyningsselskaberne
 • For teknologi leverandørerne
 • For borgerne

Resilience tilbyder viden, uddannelse, netværk og internationalisering.

KONKRET TILBYDER VI MEDLEMMERNE FØLGENDE I 2017: 

 • Deltage i lanceringen af Resilience House samt de planlagte workshops
 • Deltage i udstillinger i huset overfor de forventelige 5.000 besøgende p.a.
 • Deltage med undervisning og netværk i den kommende efteruddannelse.
 • Modtage 100 Resilience Cities news med nyt fra de 100 andre RC byer
 • Indgå aktivt i de 4 triple helix fag arbejdsgrupper som behandler følgende emner:
  - Bestøvning og pre-udbud af byløsninger
  - Finansiering af byløsninger
  - Internationalt videns hub
  - Internationalt salgs hub