Resilience House

Resilience House er et triple helix fyrtårn på ca. 2.600 m2 med plads til 150 vidensmedarbejdere - og et nationalt og internationalt innovations- og uddannelsescenter til demonstration og kommercialisering af fremtidens resiliente byløsninger indenfor energi, klima, vand og data.

Resilience House er et demonstrations-, innovations- og uddannelsescenter til kommercialisering af fremtidens resiliente byløsninger indenfor energi, klima, vand og data og lægger bl.a. hus til verdens første Resilience efteruddannelse. Huset er desuden hjemsted for Resilience Lab Denmark og alle dets projekter og aktiviteter.

Første spadestik blev taget 6. september 2016, og du kan se filmen her.

Resilience House blev indviet 25. august 2017. Se TVSYDs indslag.

Huset har demonstration af en række spændende energi- og miljøløsninger og resiliente udstillinger indenfor:- Resilience Vejle
- 100 Resilient Cities
- Lokal varme- og køleforsyning
- Energidatacenter/-visualisering
- Geotermi, forsyning af el/varme/vand, bygninger, uddannelser
- Lagring af energi
- Regn- og spildevandsløsninger
- Indeklima/ventilation
- Dele- og grøn transport

Her er desuden lokaler til workshops, konferencer og uddannelse. Derudover rummer Resilience House også en iværksætterafdeling for nye og mindre virksomheder. 

Se filmen "What do you mean by Resilience" samt 'Resilience Lab Denmark' og bliv meget klogere på resiliens.