Tidligere projekter

Micro Grid Living Lab

Projektet var første fase i opbygningen af Green Tech Center og løb i perioden september 2012 til december 2014.

Projektet sikrede en stor brugerinvolvering i etableringsfasen af Green Tech Center, hvilket var med til at sikre, at GTC lever op til brugernes forventninger. Desuden har projektet resulteret i etableringen af Energilauget og udviklingen af dataplatformen Green Tech Datacenter.

Bag projektet stod Syddansk Universitet, Syddansk Erhvervsskole Odense/Vejle, Grid Manager, Insero Software og Insero Energy A/S, og projektet var støttet af Region Syddanmarks Vækstforum og Den Europæiske Fond for Regional Udvikling. 

"Samtlige iværksættere i vores survey angiver, at de enten allerede har eller forventer at få forbedret virksomhedens potentiale for vækst som følge af deres deltagelse i MGLL (og Green Tech Center).Tilsammen estimerer vi, at MGLL for de 19 adspurgte iværksættervirksomheder på sigt vil bidrage med 14 mio. kr. i øget omsætning og 18-19 nyansættelser". 

Evaluering foretaget af COWI for Region Syddanmark

 

Transformer

Projektet havde til formål at skabe vækst og arbejdspladser for mikrovirksomheder, der arbejder med energieffektivitet og bæredygtig energi i region Syddanmark.

Projektet var støttet af Syddansk Vækstforum og EU's regional- og socialfonde, det løb i en 2-årig projektperiode fra maj 2014 til 2015 og virksomhederne bag projektet var Spinderihallerne, Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter, Svendborg Kommune, Fremtidsfabrikken i Svendborg, Lean Energy Cluster i Sønderborg, Erhvervsakademi Sydvest, Go2Green, IDEA Entrepreneurship Centre, Syddansk Universitet og Green Tech Center.

 

 

Håndtering af demand-response kapaciteten fra erhvervsbygninger

Med den danske regerings mål om at erstatte fossilt brændsel med vedvarende energi fra bl.a. vindmøller og solceller møder elnettet større udfordringer i forhold til at sikre den nødvendige netkapacitet.

Udbredt anvendelse af Smart Grid teknologi forventes at give de organisationer, der skal distribuere el (DSO'erne), mulighed for automatisk at justere elforbruget hos deres slutkunder i forhold til belastningssituationen i nettet - fx ved at sænke temperatur-, lys- eller ventilations-niveauet i bygningerne. Nye aktører skal dog bringes i spil for at sikre leverancen af de ydelser, der skal afhjælpe den stigende belastning på det danske elnet. Disse nye aktører kunne for eksempel være ejerne af erhvervs- og kontorbygninger.

Afhjælper overbelastning

I projektet ’Håndtering af demand-response kapaciteten fra erhvervsbygninger’ afprøves en ny form for IT-baseret styring, der gør det muligt at håndtere krav til både fleksibilitet og fornuftig komfort.

Projektet demonstrerer, hvordan installationen af et IT-system i to eksisterende kontorbygninger gør det muligt automatisk at håndtere bygningernes energiforbrug indenfor definerede komfortværdier - samtidig med at det giver bygningerne mulighed for at levere fleksibilitetsydelser til eksisterende fleksibilitetsmarkeder. På den måde bidrager bygningerne til stabiliseringen af elnettet i de perioder, hvor dette er belastet.

Projektets resultater skal gøre den danske distributionssystemoperatør TREFOR El-net i stand til at vurdere værdien af de demonstrerede demand-response tjenesteydelser.

Værdien af energihåndtering

I projektet installeres et IT-system i to eksisterende kontorbygninger – hhv. Green Tech Center (4.000 m2) i Vejle samt Mærsk McKinney Møller Instituttet (3.000 m2) på SDU i Odense – der samler og behandler energiforbrugs- og komfortdata. I de tidsperioder, hvor elnettet er belastet, vil kontorbygningerne således kunne justere deres energiforbrug ned og dermed bidrage til stabiliseringen af elnettet.

Projektet inddrager brugerne aktivt i demonstrationen - bl.a. for at sikre, at brugerne bevarer et tilfredsstillende komfortniveau og indeklima, samtidig med at bygningen leverer fleksibilitet til elnettet.

Fakta

Projektet løb fra 2. januar 2015 til 31. januar 2018
Projektet er finansieret af EUDP og har et samlet budget på 8.763.000 kr.

 

Projektets partnere: