Smart Energy 2 Market klar med første systemløsning

Vent2U, som har kontor i Green Tech Center, blev den første systemløsning, som Smart Energy 2 Market fik udklækket.

Se filmen om den fælles rejse - Smart Energy 2 Market og Vent2U

Lillian Katrine Kofod fra Klima Komfort har i mange år arbejdet med ventilation og har en dyb indsigt i branchen. Samtidig er hun ved flere lejligheder af potentielle kunder blevet bedt om at udvikle et ventilationssystem, der bruger mindre energi. Bl.a. fra kommuner, der møder krav om CO2-reduktioner, og hvor en stor del af energiforbruget fra bygningerne kommer fra ventilation.

Den udfordring tog Lillian til sig og udviklede et ventilationssystem, der udover at bruge mindre energi i driften også har en række andre gode effekter. Den måde indblæsningen af luften foregår, sikrer, at luften opblandes mindre, hvorved smitterisiko og afgasning fra inventar og bygningsmaterialerne mindskes, i den luft man indånder. Endelig er der den store fordel, at ventilationssystemet fylder mindre og er billigere i både drift og anlægsomkostninger.

Lillian navngav sit nye ventilationssystem Vent2U og sikrede sig rettighederne til navnet. Der er desværre lang vej fra opfindelsen af et nyt system eller produkt, til at man er ude i markedet, og derfor tog Lillian kontakt til Smart Energy 2 Market (SE2M)-projektet, for at høre om de ville hjælpe hende med at få organiseret og struktureret forretningsplanen om en systemløsning, der kunne får Vent2U ud og sælge på markedet. Lillian har kontor i Green Tech Center og havde ad den vej hørt om SE2M.

Efter der var skabt kontakt, var processen følgende:

  • SE2M inviterede Lillian med til et møde, hvor hun fortalte om sit ventilationsprincip og det tekniske team bag det nye princip.

  • Teknikergruppen i SE2M (EWII, Convia, VIA Center for Forskning og Udvikling i Byggeri, Energi & Miljø og Erhvervsakademiet Lillebælt) holdt et separat møde med Lillian for at sikre sig, at løsningen var teknisk mulig og gennemførlig. Løsningen var forinden undersøgt på TI og DTU med positive resultater.

  • Forretningsudviklerne (VIA Center for Forskning og Udvikling i Virksomheders Globalisering og IDEA Entrepreneurship Centre) og Lillian gik i gang med arbejdet med Lean Canvas som den indledende øvelse, og det blev besluttet, hvilke virksomheder der yderligere skulle inviteres med til at udvikle konceptet for systemløsningen.

  • Hele Vent2U´s tekniske team samledes med forretningsudviklerne, og arbejdet gik i gang. Undervejs udgik en af virksomhederne grundet salg af virksomheden, og der blev skabt kontakt til en anden virksomhed med tilsvarende komponenter. Endvidere blev der inviteret yderligere en virksomhed ind for at deltage i teamet. En virksomhed der kan stå for udførslen af entreprisen for systemløsningen. Følgende blev udarbejdet for at understøtte den endelige beslutning for mulig konsortiedannelse:

                       Markedssegmentering
                       Konkurrentanalyse
                       Pains & Gains blev identificeret
                       Forecast, bagvedliggende projektering og kalkulering af forskellige systemer
                       SWOT-analyse

  • Udfra ovenstående blev det aftalt, hvilke roller og ansvar de enkelte virksomheder skulle have i businessmodellen, og udkast til konsortieaftale blev drøftet og tilrettet de involverede partneres behov.

  • Sideløbende med drøftelse af business model blev det aftalt at opsætte et demonstrationssystem for Vent2Learn på en skole for at kunne eftervise de positive laboratorieresultater af ventilationsprincippet. Denne type løsninger kræver, at man kan vise netop et demonstrationsprojekt frem, inden der kan laves markedsføring af Vent2U


 Efter et ni måneders forløb i SE2M blev konsortieaftalen for Vent2U underskrevet den 19. december 2016 Undervejs i forløbet har der også været dialog med mulige kunder og investorer.

Smart Energy 2 Market har desuden hjulpet med information og kommunikation. Der er blevet udarbejdet forslag til informationsmateriale, og der er afholdt en konference om fremtidens byggeri sammen med IDA og Dansk Byggeri, hvor Lillian holdt oplæg om Vent2U.

Smart Energy 2 Markets hjælp og sparring stoppede ved underskrivelse af konsortieaftalen. Herefter er det alene Vent2U og virksomhederne bag Vent2U, der skal få ventilationsløsningen ud på markedet.