SECI – skaffer rent vand og el til Afrika

Ny dansk systemløsning, kaldet SECI, kan levere infrastruktur til energi, vandforsyning, køl og bæredygtigt landbrug (cirkulær farming) til et lokalt område, så områdets beboere på få år kan blive selvforsørgende og selvforsynende. I første omgang koncentrerer virksomhederne bag SECI sig om det afrikanske marked, hvor løsningen virkelig kan gøre en stor forskel.

Systemløsningen SECI, der er en forkortelse af Sustainable Energy Community-driven Infrastructure, er skabt ud fra grundideen om, at det måtte være muligt at etablere lokale indtjeningsmuligheder gennem landbrug for ressourcefattige områder i Afrika, der kunne løfte hele lokalsamfundet og skabe vækst på en bæredygtig måde.

Det var Lars Thode Kristensen fra virksomheden ’Little Dane’, der arbejder med cirkulær farming og systemløsninger med biobrændselkedler, der i første omgang fik ideen. Derfor gik han til ’Smart Energy 2 Market’, der er et projekt støttet af Den Europæiske Regionalfond og Region Syddanmark, og arbejder med at udvikle systemløsninger til energiområdet. Sammen med folkene bag ’Smart Energy 2 Market’, der straks kunne se potentiale i ideen, blev der skabt kontakt til andre danske virksomheder, der kunne levere de ønskede løsninger og kompetencer til at SECI kunne blive en realitet.

I dag står et konsortium bestående af virksomhederne Little Dane Aps, Solar Elements, Hydrofoss Aps, PP Power Aps og Agile Lean House A/S bag systemløsningen, der skal bringe vækst og selvforsyning til ressourcefattige områder.

En systemløsning der leverer tilpasset infrastruktur til udsatte områder

SECI er udviklet som en systemløsning, der leverer en fælles infrastruktur til energi, vandforsyning, køl og cirkulær farming til et lokalt område under hensyntagen til mennesker, miljø og ressourcer i det givne område. Løsningen dækker dermed over en produktfamilie, der kan sammensættes og videreudvikles, så løsningen dækker kundens eksakte behov.

I SECI’s produktfamilie findes der systemløsninger med biomassekedler, der producerer varme, damp og strøm, solcelleløsninger, kompetencer inden for cirkulær farming, forsyning af drikkevand fremstillet ved vakuumfordampning af råvand, bærbare batteriløsninger til steder, der ikke har offentligt adgang til elnet samt kompetencer og systemer, der understøtter energiforsyningssikkerhed.

Dermed er SECI en systemløsning, der kan tilpasses til at indeholde de eksakte komponenter et bestemt område har brug for, og man behøver altså ikke købe alle elementer, kun de, området mangler for at kunne stable et bæredygtigt landbrug med vækstpotentiale på benene.

Meningen er, at de lokale skal uddannes i, hvordan man arbejder med landbruget bedst muligt i deres område og på sigt også give dem den grundlæggende tekniske uddannelse i betjening og vedligeholdelse af de enkelte komponenter i SECI systemløsningen, da det vil gøre lokalområdet selvforsørgende og dermed vil systemløsningen kunne bidrage til øget vækst, velfærd og bæredygtighed i området.

Med løsningen vil man også kunne nedsætte børnedødeligheden, da de lokale vil få adgang til rent vand og mad, hvilket også vil forbedre den generelle sundhedstilstand hos lokalbefolkningen. Ydermere er håbet, at de øgede indtjeningsmuligheder og væksten i lokalområdet vil medføre en mindre affolkning af landområderne, hvor især den yngre del af befolkningen i dag ofte fraflytter i håbet om at få bedre levevilkår i et område med flere jobmuligheder.   

Fra ide til færdig løsning med hjælp fra projektet ’Smart Energy 2 Market’

Foruden hjælp til at omsætte en ide til en unik systemløsning, der i den grad vil kunne gøre en forskel for ressourcefattige områder i Afrika, så har folkene bag ’Smart Energy 2 Market’ også hjulpet Lars og hans samarbejdspartnere med at finde frem til den rette konstellation til SECI og til at skabe en fælles forretningsmodel samt givet dem vejledning i, hvordan de skulle gå til markedet. Et marked de nu er klar til at træde ind i for alvor.