Dansk systemløsning til opbevaring af vores fælles fortid

KEEP-IT er en nyudviklet systemløsning, der har en unik tilgang til magasinbyggerier, der skal bruges til opbevaring af museumsgenstande. En tilgang, der sikrer en særdeles høj opbevaringskvalitet af vores fælles fortid, så også vores fremtidige generationer kan få glæde af den.

Grundtanken bag KEEP-IT blev skabt af Lise Ræder Knudsen, der til dagligt er direktør for Center for Bevaring af Kulturarv i Vejle, og som gang på gang oplevede, at genstande, som de havde brugt tid på at konservere, blev placeret i dårligt egnede opbevaringsmagasiner. I Lises optik var det håbløst.

Da hun havde taget initiativ til byggeprocessen af først et helt nyt fællesmagasin i Vejle og senere en udvidelse af selvsamme magasin, og hun havde oplevet den forskel et optimeret byggekoncept kunne gøre for bevarelsen af vores kulturarv, så var hun ikke i tvivl. Der måtte være et marked for kvalitetsmagasinløsninger, der kunne levere stabilt klima og luftfugtighed, som havde lave driftsomkostninger og som samtidig var billigere at bygge.

Derfor gik hun til ’Smart Energy 2 Market’, der er et projekt støttet af Den Europæiske Regionalfond og Region Syddanmark, som arbejder med at udvikle systemløsninger til energiområdet. Sammen med folkene bag ’Smart Energy 2 Market’ tog Lise Ræder Knudsen kontakt til hendes to tidligere samarbejdspartnere ved byggeriet af fællesmagasinet Torben Jensen Lorentzen fra Tegnestuen Mejeriet og Daniel Faurholt fra Anton Knudsen A/S - og i fællesskab skabte de systemløsningen KEEP-IT.

KEEP-IT – en unik opbevaringsløsning ser dagens lys

KEEP-IT er en lavenergi magasinløsning til kunst- og kulturhistoriske museer, hvor fokus er på at skabe særligt gunstige forhold for opbevaring af museumsgenstande, kunst og kulturarv.

Byggeteknisk er løsningen inspireret af fortiden men hentet ind i fremtiden gennem brugen af moderne byggematerialer og -teknikker. Et magasinbyggeri fra KEEP-IT leverer et stabilt klima på mellem 4,5 og 15 grader og en konstant luftfugtighed året rundt på ca. 45% relativ fugtighed, hvilket sikrer en særdeles høj kvalitetsopbevaring for kunst og kulturarv med et TWPI[1] (bevaringsindeks) på over 110. Dette opnås med særdeles lave udgifter til klimastyring og en energibesparelse på op til 95% i forhold til konventionelt klimastyrede magasiner.

Samtidig betyder valget af byggematerialer, at byggeudgifterne til løsningen er særdeles lave i forhold til mange nye magasinbyggerier. Desuden viser tallene, at man sparer ca. 65% i driftsomkostninger til et KEEP-IT magasinbyggeri i forhold til andre nye opbevaringsmagasiner.

Fra koncept til markedsklar løsning med hjælp fra Smart Energy 2 Market

Foruden hjælp til at omsætte en ide til en unik systemløsning, så har folkene bag ’Smart Energy 2 Market’ også hjulpet Lise og hendes samarbejdspartnere med at finde frem til den rette konstellation til KEEP-IT og til at skabe en fælles forretningsmodel samt givet dem vejledning i, hvordan de skulle gå til markedet. Et marked de nu er i gang med at træde ind i for alvor.

I dag består gruppen af folk bag KEEP-IT af Lise Ræder Knudsen fra Konserveringscentret i Vejle, Daniel Faurholt fra Anton Knudsen A/S, Christian Jacob Flarup fra Etreco og Torben Jensen Lorentzen fra Tegnestuen Mejeriet.

Hvordan ideen tog form

Da der i 2003 skulle bygges et nyt fællesmagasin i Vejle til opbevaring af genstande fra 11 forskellige museer, var det vigtigt for Lise Ræder Knudsen, at der blev konstrueret en bygning, der ville fungere optimalt til at bevare kulturarven til fremtiden. Derfor samarbejdede hun med ingeniør Lars Christoffersen, som havde skrevet ph.d. om hvordan man bedst byggede en bygning, der kunne holde et stabilt klima, så museumsgenstandene ville være sikret bedst muligt. Det resulterede i et museumsmagasin i bedre kvalitet end andre eksisterende byggerier.

I 2011 skulle fællesmagasinet udvides, derfor satte Lise gang i et nyt forskningsprojekt i samarbejde med DTU og Nationalmuseet om, hvordan byggekonceptet kunne optimeres på baggrund af klimadata fra bygningen fra 2003.

På baggrund af forskningsprojektet blev tilbygningerne til det eksisterende fællesmagasin bygget og her viste resultaterne, præcis hvor stor en forskel det gør, når bevaringsbegrundede krav til klima og materialer i bygningen bliver taget med i processen fra starten og ikke senere skal passes ind i et eksisterende projekt.

Danske museumsmagasiner i forfald

Derudover havde Lise Ræder Knudsen og Organisationen Danske Museer i 2006 fået udfærdiget en rapport[2], der omhandlede magasinforholdene på 127 af de statsanerkendte danske museer, og undersøgelsen viste skræmmende resultater.

Det stod nemlig klart, at der var en del danske museumsmagasiner, der slet ikke egnede sig til opbevaring af genstande, da det hverken var muligt at affugte eller opvarme, og flere var ligefrem utætte, hvilket i særdeleshed kunne skade museumsgenstandene, der ellers skulle bevares for eftertiden. Desuden viste undersøgelsen, at der i en del eksisterende magasiner var behov for bedre klimastyring, så man lettere ville kunne forebygge for høj luftfugtighed. For den svingende luftfugtighed kan betyde, at vigtig kulturarv, fortidslevn og mulig ny viden kan gå tabt, da den svingende fugtighed og temperatur kan skade dem alvorligt.

Resultaterne fra de to forskningsprojekter og undersøgelsen af eksisterende magasinforhold overbeviste Lise om, at her var noget, der skulle arbejdes videre på. Det blev til KEEP-IT.