GTC Energy Lab

Fra Energilaug til Økosystem


Green Tech Center har været igennem en rivende udvikling og blevet mere skarpe på, hvad et fyrtårn – et økosystem som Green Tech Center sammen med alle medlemmer kan bibringe hinanden.

Vores fokus er på at fremme innovation, demonstration og kommercialisering af energieffektivisering, vedvarende energiløsninger. Samtidig ønsker vi at støtte danske grønne virksomheder, specielt iværksættere og små og mellemstore virksomheder, i deres vækst, jobskabelse og eksport. 

For at vi kan lykkes med dette, kræver det et stærkt økosystem. Og til dette økosystem – GTC Energy Lab – søger vi derfor virksomheder, der har lyst til at være med.

Vi vil gerne tilbyde følgende til vores iværksættere og SMV’er:

 • Test- og demonstrationsfaciliteter, så nye produkter kan demonstreres, inden de kommer på markedet
 • Tæt samarbejde med forsknings- og vidensinstitutioner
 • Sparringspartnere fra industrivirksomheder
 • Mentorer og investorer

Green Tech Center har sammen med andre ressourcepersoner etableret foreningen ”Invester i Trekantområdet”, hvor vi kan matche virksomheder med mentorer og investorer. Og samtidig udbygger vi løbende vores samarbejde med forsknings- og vidensinstitutioner.

Vi mangler dog industrisparringspartnere til vores iværksættere og små og mellemstore virksomheder.

Hvis det er noget for dig - har du mulighed for at tilmelde dig her.

Og du er naturligvis også altid velkommen til at kontakte Dorthe Bramsen Clausen på dbc@greentechcenter.dk eller mobil 2332 5549, hvis du har spørgsmål til GTC Energy Lab.

Det er vores erfaring, at flere og flere virksomheder allerede i dag arbejder sammen med Start Ups, nogle inviterer endda Start Ups helt ind i kerneforretningen, hvilket giver virksomhederne mulighed for at spotte det, der måske kan blive morgendagens forretning, og samtidig giver dem mulighed for at følge de små agile virksomheders arbejdsmetoder og tempo.

Og samarbejdet kan være opskriften på succes for begge parter: Overlevelsesraten og vækstkurven stiger for Start Ups, der er tæt knyttet til store virksomheder, og disse bliver til gengæld bedre klædt på til at modstå den disruption, der til stadighed rammer virksomhederne i dag.

Via GTC Energy Lab vil Green Tech Center samtidig sikre, at de virksomheder, der er tilknyttet økosystemet:

 • får førstehåndsviden om nye produkter/services
 • får tilbud om at indgå i forsknings- og udviklingsprojekter, dér hvor det giver mening for virksomheden - f.eks. projekter om overskudsvarme, fjernkøl mv.

Endvidere er Green Tech Center netop blevet udnævnt som Fyrtårnsprojekt – DK Live Energy Lab3 – der sigter mod at gøre Vejle Nord til et demonstrationsområde for et højt integreret, samspillende og resilient energisystem med inddragelse af alle centrale nøgleaktører på tværs af triple helix. Gennem koblingen af de eksisterende energidomæner kommer projektet til at demonstrere fremtidens energisystem i den virkelige verden.

Green Tech Center vil være udgangspunktet for demonstrationen, da området forsynes af tre forsyningsselskaber, som leverer el, gas, vand og fjernvarme, og området desuden indeholder industri, detailhandel, kontorbyggeri og beboelse.

Vi forventer i løbet at de kommende år at få fokus på følgende områder:

 • Fjerde generations lavtemperaturfjernvarme
 • Smart fjernkøling
 • Integreret energiproduktion og -lagring
 • Smart finansiering af dybe energibesparelser i bygninger
 • Integreret vindmølleforsyning i byområder
 • Demonstration af fremtidens transportbrændsler