FlexReStore folder til teknologileverandører

Energien skal bruges – når den er grøn og billig

Kunderne kommer til at efterspørge fleksible løsninger, da prisdifferentieringen på el er på vej, og vi kommer til at se store forskelle på el-prisen hen over dagen. Her har teknologileverandørerne en stor opgave i at sørge for, at
det udstyr detailhandlen køber kan agere fleksibelt.

I fremtiden skal alle bruge el, når der er meget vedvarende energi i elnettet og tilsvarende bruge mindre, når der ikke er. Det kan betyde væsentlige besparelser på bundlinjen, når vi ser nogle år frem. Men hvordan gør detailhandlen sig klar til at score gevinsten?

Detailhandlen står for ca. 8 % af det samlede energiforbrug i industrisektoren. Det er kun lønomkostninger, der er en større driftsomkostning for detailhandlen end omkostningerne til energi. Det skønnes, at 5-10 % af energiforbruget kan gøres fleksibelt.