FlexReStore folder til detailhandlen

Brug energien – når den er grøn og billig

I fremtiden skal alle bruge el, når der er meget vedvarende energi i elnettet og tilsvarende bruge mindre, når der ikke er. Det kan betyde besparelser på bundlinjen for detailhandlen, når vi ser nogle år frem. Men hvordan gør detailhandlen sig klar til at score gevinsten?

Detailhandlen står for ca. 8 % af det samlede energiforbrug i industrisektoren. Næstefter lønomkostninger, udgør driftsomkostninger den største udgift for detailhandlen. Det skønnes, at 5-10 % af energiforbruget i detailhandlen kan gøres fleksibelt.