FlexReStore folder til beslutningstagere

Energien skal bruges – når der er nok af den

Vi kommer alle til at optimere energiforbruget. Også butikkerne kan spare på forbruget, når der ikke er ret meget sol og vind, og strømmen dermed er dyr. Tilsvarende kan forbruget øges, når strømmen er rigelig og billig. Det kan betyde besparelser på bundlinjen, når vi ser nogle år frem.

Detailhandlen står for ca. 8 % af det samlede energiforbrug i industrisektoren. Det er kun lønomkostninger, der er en større driftsomkostning for detailhandlen end omkostningerne til energi. Det skønnes, at 5-10 % af energiforbruget kan gøres fleksibelt.