Energy Academy

Energy Academy er et netværk for science-undervisere på ungdomsuddannelserne og udskolingen i folkeskolen.

Baggrund og formål

I forbindelse med etableringen af Green Tech Center i Vejle Nord blev der fra ungdomsinstitutionerne udtrykt stort ønske om at skabe netværk og kursusaktiviteter om energi/energiteknologi primært for undervisere på ungdomsuddannelserne (STX, HHX, HTX, HF, EUD), men også med deltagelse af interesserede undervisere fra udskolingen (7.-10. klasse).

Der er samtidigt et stort ønske og behov i uddannelsessystemet for øget kendskab til og fagligt samspil med virksomheder – i dette tilfælde de dele af erhvervslivet, som arbejder med energiområdet.

Endelig er der et ønske om at skabe netværk og brobygning mellem de forskellige uddannelser og uddannelsesniveauer.

Formålet er derfor at give underviserne ny, relevant og aktuel viden om problemstillinger, samfundsmæssige udfordringer samt den faglige og erhvervsmæssig udvikling indenfor energiområdet.

Formålet er herudover at skabe et tværfagligt og tværorganisatorisk netværk blandt undervisere, virksomheder, organisationer og myndigheder, der arbejder indenfor energiområdet.

Organisering

Insero Science Academy er tovholder for Energy Academy. Desuden er der nedsat en faglig arrangementsgruppe med repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne.

Hver institution/kommune tegner et medlemskab pr. deltager. Prisen er 1.000,- kr./deltager/år. Herudover søges tiltrukket ekstern finansiering efter behov.

Form

Der holdes 3-5 fyraftensseminarer om året, eksempelvis fra kl. 14.20 – 17.00.

Fokus er på koblingen mellem erhvervslivet og ungdomsuddannelserne, og det betyder, at der på hvert seminar er indlæg/repræsentation fra en eller flere virksomheder.

Hvert seminar har et overordnet tema, som belyses dels ved en eller flere videnspersoner/ forskere samt en eller flere repræsentanter fra virksomheder/organisationer/myndigheder. Seminaret afsluttes med netværksaktivitet med det formål i fællesskab at drøfte eller eksperimentere med, hvordan dagens tema kan påvirke/inddrages i undervisningen.

Temaet for det enkelte møde skal være relevant i forhold til læreplaner på de forskellige ungdomsuddannelser.