Projekter

Green Tech Center søger kontinuerligt virksomheder, uddannelsesinstitutioner og offentlige myndigheder til samarbejde.

Green Tech Center deltager i flere forskellige udviklings- og demonstrationsprojekter sammen med virksomheder og forskere – bl.a. projekter hvor vores test- og demonstrationsfaciliteter indgår.

Vi har fokus på projekter med live labs, demonstration og kommercialisering indenfor energi og beslægtede områder til gavn for vækst og jobskabelse primært i SMV- og iværksættersegmentet og gerne i samarbejde med vidensinstitutioner.

Vi ønsker at hjælpe vores lejere til at få mulighed for at deltage i udviklingsprojekter, hvor det er relevant for dem og deres virksomhed.

Green Tech Center har test- og demonstrationsfaciliteter, der kan benyttes af alle virksomheder, der ønsker at teste og demonstrere deres grønne teknologiprodukter og -services:

  • Green Tech Park - en 16.000 m2 stor energipark til demonstration af grønne energiløsninger. Green Tech Park indeholder sol-, vind-, geotermiske og lagringsplatforme med infrastruktur til el, fjernvarme, data og køl koblet på det nationale grid, men samtidig dimensioneret så der kan køres i virtuel ”ø-drift.

  • Green Tech House - et hus på 4.000 m2 med 200 kontorarbejdspladser. Huset indeholder en åben it-platform og en lang række datalogger fordelt i hele huset.

  • Resilience House - et hus på 2600 m2 med 150 kontorarbejdspladser. Huset har fokus på resiliente byløsninger indenfor klima, energi og vand.

  • Green Tech Lab - et laboratorium på 1.200 m2 med prototypeværksted.

  • En åben it-platform – Energy Monitor hvor alle energidata fra parken og Green Tech House er tilgængelige for interesserede.

 

Kontakt