Offentlige myndigheder

Green Tech Center betyder vækst og udvikling for offentlige myndigheder og kommuner.


NYE JOBS OG TILTRÆKNING AF VÆRDIFULD ARBEJDSKRAFT

For kommuner og offentlige myndigheder ligger der implicit en fordel i at indgå i et samarbejde, hvor fokus er på grøn energi og Smart Grid teknologi.

Dels for at energioptimere offentlige bygninger og anlæg, dels for at bidrage til skabelse af nye arbejdspladser i kommunen. Dette vil samtidig være med til at gøre kommunen attraktiv i forhold til at tiltrække højt uddannnet arbejdskraft.