Advisory Board og partnere

Triple Helix - Nøglen til Fremtiden


Samarbejde og videndeling på tværs af virksomheder, myndigheder og uddannelsesinstitutioner skaber de bedste vilkår for produktion af ny viden, som virksomheder kan bruge som specialiseringsparametre.
Derfor har Green Tech Center implementeret dette Triple Helix element for at sikre virksomheder de bedst mulige udviklingsvilkår.

Omdrejningspunktet i Green Tech Center er Open Innovation. Det handler nemlig om at få skabt nogle konkurrencemæssige fordele, som den enkelte virksomhed ikke kan opnå alene.
Her bringes mennesker med forskellige faglige baggrunde sammen, og det er i mødet mellem forskellige fagligheder, at evnen til at tænke kreativt opstår.

Og her involveres brugeren i selve innovationsprocessen. Det kan ske ved at lade brugeren forholde sig til og kommentere de forskellige trin i innovationsprocessen eller ved at lade brugeren teste de vedvarende energiplatforme i Green Tech Park.

En række strategiske Triple Helix samarbejdspartnere står bag Green Tech Center.


For at skabe de bedste vilkår for virksomhedernes innovation, så har Green Tech Center alliereret sig med række strategiske Triple Helix samarbejdspartnere. 

INSERO, Lysholt Erhverv og CASA er private interessenter, som har opført Green Tech House, Green Tech Lab, Green Tech Park samt rammerne for områdets Living Labs. Herudover administreres huset, og der koordineres en lang række projekter og kunde/investor-matchaktiviteter.

Vejle Kommune er offentlig partner og bidrager med viden, netværk og iværksætteri og indgår i en række fælles projekter om drift og udvikling af Green Tech Center i relation til klima- og erhvervsudvikling.

Syddansk Universitet indgår i forsknings- og udviklingsprojekter omkring Smart Grid systemstyring, både nationalt og internationalt.

Dansk Industri samarbejder med Green Tech Center om at skabe vækst, eksport og arbejdspladser indenfor grøn teknologi specielt for iværksættere og små og mellemstore virksomheder.

Dansk Energi samarbejder med Green Tech Center om de lovgivningsmæssige og regulative områder i forhold til intelligent energi.

Erhvervsakademiet Lillebælt er en videregående uddannelsesinstitution, som gennemfører erhvervsrettede og praksisbaserede uddannelser og udviklingsprojekter samt samarbejder med virksomheder lokalt, nationalt og internationalt.

CLEAN er Danmarks grønne energi- og miljøklynge.

State of Green samler alle førende aktører indenfor energi, klima, vand og miljø og fremmer forbindelser med internationale interessenter interesseret i at lære fra de danske erfaringer.

EWII er områdets energileverandør af el, varme og data og derfor en naturlig samarbejdspartner i alle Green Tech Centers energi- og big data-projekter.

INSERO Energy er en konsulent- og rådgivningsvirksomhed med fokus på udnyttelsen af vedvarende energi indenfor jord- og solvarme.

VIA University er gennem tidssvarende og praksisnære uddannelser og anvendt forskning med til at bidrage til dynamik og vækst, både i den private sektor og i forbindelse med velfærdssamfundets sammenhængskraft og udvikling.

Ingeniørforeningen IDA er en moderne interesseorganisation for tekniske og naturvidenskabelige akademikere.

NRGI er et energiselskab med forretningsområder indenfor infrastruktur, rådgivning, installation og produktsalg.

AURA Energi er et energiselskab, der beskæftiger sig med el-infrastruktur, el- og fibersalg, energirådgivning, installations-  og entrepriseopgaver og salg af belysning.

Green Tech Centers Advisory Board


Desuden har Green Tech Center nedsat et Advisory Board, der virker som rådgivende/vejledende organ for direktion og bestyrelse og er sammensat af eksperter indenfor myndigheder, forskning, uddannelse, netværk og virksomheder indenfor grøn teknologi.

Advisory Board giver sparring og rådgivning til ledelsen og bestyrelsen omkring vision, strategi og projekter.

 Green Tech Centers Advisory Board består af;

- Vejle Kommune: Niels Aagesen, Michael Sloth, Morten Damgaard og Ulla Varneskov

- Syddansk Universitet: Mikkel K. Kragh, Søren Elmer og Bo Nørregård Jørgensen

- VIA University College: Lotte Thøgersen

- Erhvervsakademiet Lillebælt: Leif Bojesen

- Aarhus School of Architecture: Torben Nielsen

- Vejle Spildevand: Michael Schultz

- Insero: Kim Søgård

- TREFOR: Charles Nielsen

- Aura Energi: Thorkild Videbæk

- Ingeniørforeningen i Danmark: Birgith Storm

- CLEAN: Henrik Bjerregaard

- State of Green: Finn Mortensen

- Dansk Energi: Helle Juhler-Verdoner

- Dansk Industri: Johan H. Pedersen

- Best Green: Michael Helding

- Insero Software: Frederik Winstrup Johansen

- Rambøll: Pia Jakobsgaard-Iversen

- GeoPartner: Jan Lomholt

- Green Tech Center: Jørgen Andersen, Dorthe Bramsen Clausen