Patent Rådgivning

Kanved Patent Consulting er etableret af Nicolai Kanved, der arbejder som European Patent Attorney og rådgiver.

”Jeg har valgt at være en del af Green Tech Centers hold af Pit Stop eksperter, da jeg ved, at der sidder en del virksomheder derude, der er i tvivl om, om de sidder med en opfindelse, der kan og bør patenteres. Der kan jeg hjælpe. I løbet af én time kan jeg naturligvis ikke lave en dybdegående screening, men jeg kan komme med min umiddelbare vurdering af, om der er tale om en opfindelse, der bør patenteres,” fortæller Nicolai Kanved.

Nicolai har mere end 15 års erfaring med alle aspekter af patentrådgivning og patentansøgninger, og kan hjælpe virksomheder med hele processen fra start til slut i forhold til en patentansøgning. Han kan altså hjælpe med alt fra vurdering af innovationen som værende en opfindelse, screening af markedet, beskrivelse, udarbejdelse og indlevering af patentansøgning samt patentstrategi.

Læs mere om Kanved Patent Consulting her