Viden og penge til innovation - event 18/03/14

Dansk erhvervsliv får i stigende grad hjælp fra forskere til at udvikle nye energiteknologiske produkter og services. Mere om det og om de millioner, EU har reserveret til klimavenligt udviklingsarbejde, når Green Tech Center 18. marts inviterer til infomøde.

592 mia kr satte EU sidste år af til forskning og innovation frem til 2020. I det hele taget tegner det lyst for virksomheder og iværksættere, der har mod på at udvikle nye klima- og miljøvenlige produkter og services.

Ikke mindst for dem, der vælger at inddrage forskere fra landets universiteter og andre vidensinstitutioner.

Det skal være forskningsrelevant

Aktuelt samarbejder f.eks. jordvarmevirksomheden GeoDrilling A/S i Hejnsvig med VIA University College i Horsens og GEUS, (nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland), om at samle videnskabelig dokumentation for effekt og risici ved lodrette jordvarmeboringer.

”Der verserer så mange myter, anekdoter og usikre beregninger om jordvarme og lodrette boringer, at der nu er behov for forskningsresultater af høj kvalitet, så forbrugere og politikere kan få et troværdigt grundlag at træffe beslutninger på,” forklarer bestyrelsesmedlem i Geodrilling Søren Andersen på vej til møde med projektgruppen.  

Forskere kan også direkte bidrage til delprojekter f.eks. vedr. udvikling af software. Universiteterne skal dog ikke opfattes som en udvidelse af virksomhedernes udviklingsafdelinger, men som en samarbejdspartner, understreger professor mso PhD og leder af center for smarte energiløsninger på SDU Bo Nørregaard. Han og hans afdeling, som hører under Institut for Teknologi og Innovation, har indenfor de seneste år samarbejdet med blandt andre tyske Siemens, amerikanske Oracle, hollandske Phillips.

Få del i ressourcerne

”Ideen skal være unik og ny. Gennemarbejdet og værd at bruge forskningsressourcer på. Til gengæld kan vi så løfte relevante udviklings og demonstrationsprojekter op på et højere niveau,” pointerer professoren, som er én af oplægsholderne på et informationsmøde i Green Tech Center, Vejle, 18. marts klokken 14-17.

Her vil også fuldmægtig Anne-Mette Mikkelsen fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser fortælle om mulighederne for at søge midler i EU's forsknings og Innovationsprogram Horizon 2020. Her kan den enkelte søge op til 50.000 euro til udvikling af koncept og forretningsmodel, og op til 2,5 mio. euro til det videre udviklingsarbejde – evt. i samarbejde med forskere.

Hjælp til at skrive ansøgningen fås bl.a. hos Region Syddanmarks Bruxelles kontor, der på mødet vil være repræsenteret af EU-konsulent Rasmus Anker-Møller. Også Insero Business Service kan hjælpe med at skrue e god ansøgning sammen.

Deltagelse i infomødet er gratis og tilmelding foregår via Green Tech Centers hjemmeside.

 

Henvendelse til Dorthe Bramsen Clausen, dbc@greentechcenter.dk, 2323 5549

 

Billedtekst: Bestyrelsesmedlem Søren Andersen fra Geodrilling A/S i besøgte i efteråret Folketingets miljøudvalg på Christiansborg, hvor han demonstrerede, hvordan drikkevandet er beskyttet mod udslip fra lodrette jordvarmeanlæg.  ” Der verserer så mange myter, anekdoter og usikre beregninger om jordvarme og lodrette boringer, at der nu er behov for forskningsresultater af høj kvalitet, så forbrugere og politikere kan få et troværdigt grundlag at træffe beslutninger på,” siger han om formålet med samarbejdsprojektet Geoenergi, hvori blandt andre GEUS og VIA i Horsens deltager.