Tre nye brintbiler til Vejle Kommune

I Vejle Kommune ønsker vi at understøtte bæredygtig vækst, gerne ved at gå nye veje og ved at gøre tingene sammen med eksterne partnere. Derfor indfører vi nu tre brintbiler i kommunens daglige drift. En af de største udfordringer for klimaet er brug af fossilt brændstof i transportsammenhænge samt det stadigt stigende transportbehov. Brintbiler bidrager til at løse denne udfordring, og Vejle Kommune hilser derfor brint velkommen som en af flere energikilder til den daglige drift af kommunens biler.

Klimatiltag

Klimaforandringerne er her allerede, men vi kan begrænse dem ved at bidrage til den grønne omstilling, der skal sikre et lavere energiforbrug, og en mere varig omstillingen til vedvarende energikilder. Byrådet har vedtaget at reducere CO2 udslippet med 15 %, og Vejle Kommune arbejder bl.a. på at gøre transporten i kommunen mere bæredygtig. Samtidig hersker der et ønske om at understøtte vækst inden for de grønne teknologier, som handler om at sikre et godt og resilient (modstandsdygtigt) miljø for borgerne i Vejle Kommune.

Brintbiler supplerer elbiler og sikrer lang rækkevidde

Vejle har i de senere år indkøbt og anvendt elbiler i den daglige drift. Erfaringerne har vist, at elbiler er velegnede til noget af den kommunale persontransport, men har dog stadig en begrænset rækkevidde. Denne udfordring har brintbiler ikke i samme omfang, da de kan køre 600 km på en tankfuld. Det tager blot 3-5 min. at fylde tanken. Bilerne minder altså mere om konventionelle benzin- og dieselbiler og kan derfor supplere elbilerne i kommunens bilpark.

Boris Schønfeldt, klimakoordinator, Klimakontoret, Vejle Kommune udtaler:

”Vi får mere og mere energi fra vedvarende energikilder som f.eks. vind og sol. Disse energikilder kræver, at vi kan lagre energien, indtil vi har brug for den. Det kan både el- og brintbiler være med til. Begge teknologier er derfor vigtige i den grønne omstilling. Samtidig med at de reducerer CO2udslippet er de også med til at øge forsyningssikkerheden. Vejle Kommune ønsker at understøtte den grønne omstilling, og derfor indfører vi nu tre brintbiler i den daglige drift. På sigt kræver en omstilling til grøn energi for hele transporten i den offentlige sektor dog et langt sejt træk, men lidt har også ret. Vi håber, at både virksomheder og private vil inspireres af vores initiativ, da infrastrukturen for påfyldning og ladning af henholdsvis brint og el nu findes i Vejle.”

Partnerskaber og samarbejde

Vejle Kommune samarbejder med flere partnere omkring grønne løsninger til transport, og de tre brintbiler er det seneste tiltag. Copenhagen Hydrogen Network har opstillet en fyldestation, hvor det er muligt for alle med en brintbil at påfylde brint. Fyldestationen er opstillet Dandyvej 1, Vejle Nord, i samarbejde med Green Tech Center, der undersøger og understøtter nye muligheder for grøn teknologi. Bilerne leveres af Hyundai, der p.t. er eneste leverandør af brintbiler på det danske marked.

Søren Peschardt, 1. viceborgmester og formand for Natur- & Miljøudvalget, Vejle Kommune udtaler:

”Vi er meget glade for at være en del af partnerskabet med Green Tech Center, og de andre partnere i projektet. På denne måde understøtter vi mulighederne for udvikling og vækst inden for grønne teknologier, som skal være med til at sikre en reduktion i det samlede CO2 udslip. Det er håbet, at der i fremtiden kommer flere brintbiler til transport inden for den offentlige sektor.”

Faktaboks

  • Projektet er et samarbejde mellem Vejle Kommune, Green Tech Center, H2 Logic og Hyundai.
  • Brintbilerne er delvist støttet af EU nærmere betegnet FCH-JU programmet (HyFive projektet) og Trafikstyrelsen (Bridge2H projektet).
  • Brintbiler drives af en brændselscelle, der omdanner brint til strøm, hvilket driver bilen fremad. Brinten kan laves ved at spalte vand med strøm ved en proces, der kaldes elektrolyse. Herved kan overskudstrøm fra vindmøller benyttes til at producere brint, som kan lagres til senere brug. Brintbiler kan altså være med til at balancere det fremtidige energisystem, der i større grad end i dag skal have energi fra vind og sol, som ikke leverer en konstant strøm af energi. Dette fordi netop disse to energikilder er afhængige af vejret. I Vejle laves brinten direkte på fyldestationen med strøm fra elnettet.
  • Brintbilerne kan ses i bybilledet primo februar 2015.

Kontaktpersoner

Boris Schønfeldt, klimakoordinator, Klimakontoret, Teknik & Miljø, Vejle Kommune. Mobil: 2034 2556 og mail: borsc@vejle.dk

Søren Peschardt, 1. viceborgmester og formand for Natur- & Miljøudvalget. Mobil: 5150 8463 og mail: sopes@vejle.dk