Studietur til Dubai og Abu Dhabi åbner døre for danske Green Tech virksomheder

En delegation på 8 personer fra Green Tech Center / Resilence Lab Denmark er netop vendt hjem fra Dubai og Abu Dhabi med mange nye ideer, nye muligheder for samarbejde, nye eksportmuligheder og mulighed for at ”låne” et skrivebord i Masdar City.

Act Now og det danske konsulat i Dubai havde tilrettelagt et meget spændende program hvor vi kom i dialog med lokale Developers, et iværksættermiljø som vores, Byudviklingsministeriet i Abu Dhabi, Miljøministeriet i Dubai, nogle personer der skal bygge et helt nyt hospital, en ny bydel – Sustainable City og vi fik netværket med en lang række interessante personer.

Act Now og det Danske Konsulat fortsætter dialogen om en række projekter hvor danske virksomheder kan deltage med deres grønne teknologier. Og Klima Komfort er i dialog med et Science Museum hvor deres ventilations løsning (der giver bedre luftkvalitet samtidig med at energiforbruget mindskes) kan demonstreres.

Billede: Michael Sølvsten der præsenterede plan over Danfoss Univers, Science Museum 

UAE (United Arab Emirates) er vokset fra 90.000 indbyggere i 1960 til 9,5 mill. indbyggere i 2015 og det er lykkedes dem at omstille deres økonomi over en kort årrække. I 70’erne var 90 % af deres økonomi baseret på olie, i dag er 29 % baseret på olie og resten blandt andet på en voksende tursime. UAE er det sted i verden hvor der planlægges mest byggeri og de har 3. pladsen i boliginvesteringer. Over 100 danske virksomheder er allerede lokaliseret i området.

Og der er store potentialer (vand og el forbruget ligger typisk på det 3 dobbelte af Danmarks)

 • Vandforbrug i UAE:  
565 – 920 l/person
 • Gn. Snit vandforbrug i verden:
160 – 220 l/person
 • El-forbrug i UAE:
34,5 kWh/person
 • Gn. Snit el-forbrug i verden:
3,5 kWh/person

Dubai City har stor fokus på at få nedbragt både el- og vandforbrug og der arbejdes med at gøre byen til et rart sted at leve i – Livable city set fra gadeplan. De vil ikke kun være kendt for deres imponerende bygninger, men også kendt for det gode liv et sundt miljø.

Helt konkret vil Act Now nu på vegne af deres medlemmer fortsætte dialogen med:

 • Saudi German Hospital hvor der skal udvikles et projekt med danske teknologier til deres nye hospital
 • Sports Arena hvor Act NOW’s medlemmer er med til at sikre en bæredygtig udvikling
 • Abu Dhabi – Urban Planning Council, hvor Act NOW og Det danske Konsulat vil samarbejde om bæredygtige byudviklingsprojekter.
 • Masdar City hvor vi dels skal finde en model for samarbejde mellem vores iværksætterplatforme og har fået mulighed for, at kunne benytte Act NOW’s Incubatorkontor i Masdar City.
 • Bæredygtigt Skoleprojekt, hvor danske designere, arkitekter og virksomheder skal skabe en dansk designet skole.
 • Sustainable City, hvor en ny Universe Park kan blive rammen om danske showcases indenfor vand, energi, klima og affaldshåndtering.
 • Nakheel – er den developer der har bygget Palmen og The World. Her vil vi samle en række ”stand alone” løsninger, da der ikke er en etableret infrastruktur på de 300 små øer (The World) Alle øer er solgt og vi forestiller os, at vi kan komme med en buket af danske teknologier: solceller, lysmaster, vindmøller, drikkevandsløsninger fra havvand og vandrensning af spildevand mv.

Vi ser frem til samarbejdet med Act Now og Konsulatet, der dagligt varetager interesser og markedsføring for danske virksomheder i UAE. Gennem Resilinece Lab Denmark, som er medlem af Act NOW kan danske virksomheder få synlighed i ovenstående projekter og få markedsført deres teknologier og metoder til de konkrete opgaver. Vi håber, at det lykkes at få banet vejen for eksport til UAE for en lang række af danske grønne teknologileverandører. 

Billede: Møde med en delegation i Masdar City i de lokaler der kommer til at huse Start Up faciliteter som Grundfos og Act NOW har etableret hvor danske virksomheder kan låne et skrivebord.

 

Fakta:

Insero Horsens, CASA og Lysholt Erhverv står bag Green Tech Center, som har fokus på udvikling, demonstration og test af nye, grønne energiteknologier for skabelse af arbejdspladser.

Resilience Lab Denmark er et ny forening som er stiftet af Vejle Kommune, Syddansk Universitet, VIA University College, Vejle Spildevand, TREFOR og Green Tech Center. Formålet er at udvikle teknologier/systemløsninger til byers modstandskraft i forhold til klimaforandringer. Vejle er Nordens første og foreløbig eneste af i alt 100 resilient cities, udnævnt af The Rockefeller Foundation. Så det bliver herfra, dansk know how inden for, energi, vand og data fremover skal formidles ud til alle verdens bysamfund. Derfor efterlyser Resilience Lab Denmark danske virksomheder, som vil være med til at gøre Vejle modstandsdygtig mod klimaforandringer og indføre vedvarende energiløsninger og udbrede erfaringerne til resten af verden.

Resilence Lab er medlem af Act NOW som har kontor i Dubai og er i dialog med projektudviklere i Dubai og Abu Dhabi området og derfra hjælper Resilience Lab Denmark og Green Tech Center med at få dansk miljøteknologi til Dubai og Abu Dhabi