Status for året 2014

Green Tech Center – et tilbageblik på 2014

Den største begivenhed i 2014 var åbningen af Green Tech Center med deltagelse af H-K-H Kronprins Frederik og Klima- Energi og Bygningsministeren Rasmus Helveg Petersen. Over 750 gæster deltog i festlighederne. Om formiddagen havde vi besøg af over 80 VIP’ere og eftermiddagen bød på 12 workshops hvor over 200 gæster fik mere end 30 timers opdatering, perspektivering og diskussion af green tech problemstillinger - fra big data til indførelse af elbilisme.

På billedet ses rækken af festtalere (+ Chief specialist Steen Kramer fra Insero) omkring den ene af to solbrønde på Green Tech Parks geotermiske platform. Fra venstre Rambøll-direktør Robert Arpe, regionsrådsformand Carl Holst, Steen Kramer, H.K.H. Kronprins Frederik, Borgmester Arne Sigtenbjerggaard, CEO i Green Tech Center Jørgen Andersen, Klima-, Energi-, og Bygningsminister Rasmus Helveg Petersen og yderst til højre bestyrelsesformand i Green Tech Center Mogens Vig Pedersen

Green Tech Center

Green Tech Center tæller nu godt 200 medlemmer, heraf er 168 virksomheder, 19 forsknings- og uddannelsesinstitutioner og 17 offentlige myndigheder. Det er dejligt, at så mange ønsker at være en del af Green Tech Center.

Også vores lejere er glade for at være en del af Green Tech Center:

 • ·       Det bedste ved Green Tech Center er det høje serviceniveau og den hjælpsomme interesse i vores virksomhed.
 • ·       Desuden ser vi stor værdi i at koble “can-do”-kulturen i Green Tech Center med kulturen på Scion DTU, hvor vi har hovedkontor og direkte adgang til den nyeste viden og fremmeste forskning.
 • ·       Det bedste ved at have adresse I Green Tech Center har indtil videre været netværket, der følger med. Jeg nyder også godt af Green Tech Centers omdømme udadtil.
 • Vi har valgt at etablere virksomheden i Green Tech Center, fordi vi her har fundet de perfekte rammer for samarbejde og videndeling mellem myndigheder, virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Et samarbejde, som giver os konkurrencefordele og gode betingelser for vækst.
 • ·       Det bedste ved at have adresse i Green Tech Center har været kundernes reaktion. Alle har meldt positivt tilbage og flere anerkender os for at vælge et udviklingsmiljø, da det er ret usædvanligt i vores branche.
 • ·       Det bedste ved at have adresse I Green Tech Center er den direkte adgang til professionelle kontakter og viden om problemstillinger indenfor smart grid og energioptimering.
 • ·       Det bedste ved at have adresse I Green Tech Center er, at alle bliver respekteret for det, de laver, uanset hvad de beskæftiger sig med.
 • ·       Det bedste ved at have adresse I Green Tech Center er netværket, som ikke kun er til vidensdeling, men rent faktisk har skaffet os opgaver.  Dertil kommer det daglige kick af at være i så dynamiske omgivelser, som inspirerer os til virksomhedens videre udvikling
 • ·       Jeg vil til enhver tid vælge Green Tech Center pga. gode faciliteter, gode transport muligheder og fremragende netværk.
 • Vi har valgt at etablere os I Green Tech Center, for at være dér, hvor fremtidens teknologi bliver udviklet. De produkter vil vi i virksomheden gerne være med til at virkeliggøre.

I 2014 har vi intensiveret samarbejdet med CLEAN. GTC er kommet med i CLEAN’s bestyrelse og CLEAN sidder i Green Tech Centers Advisory Board.

Green Tech House

Green Tech House var klar til indflytning 1. juni 14.  Allerede ved åbningen af Green Tech House var det stort set fyldt op, de få ledige lokaler der var blev hurtigt lejet ud efter åbningen. Faktisk er efterspørgslen efter kontorer større end vi kan efterkomme. Huset fungerer fint og vores gæster er meget glade for at komme i huset.

Green Tech Park

Green Tech Park blev færdig til åbningen af Green Tech Center. Parken består af en infrastruktur for el, fjernvarme, fjernkøl og data. Desuden er der fire platforme, en platform for:

 • geotermi, hvor der pt. findes to solbrønde med forskellig geometrisk udformning
 • sol, her har vi flere solcelleanlæg der bl.a. benyttes af Emazys i deres produktudviklingsarbejde
 • vind, her har vi pt. en husstandsvindmølle og vi forventer den næste snart er på vej
 • lagring, vi har 4 ladestandere til el-bilder der er tilsluttet denne platform. Andre lagringsteknikker er på vej.

På hver af platformene er der et teknikhus hvor produkterne let og enkelt kan tilsluttes. Alle platforme forbindes i Green Tech House’s maskinrum.

Green Tech Lab

Green Tech Lab blev officielt åbnet den 16. december. Tegnology flyttede ind i labbet som den første virksomhed den 1. december. I Green Tech Lab findes et prototype værksted. Det gør det muligt, rent fysisk at arbejde med produktudvikling. I kælderen findes et Showroom hvor virksomheder kan udstille deres produkter og undervisningsinstitutionerne kan præsentere deres kurser inden for grøn energi. Vejle Kommune har udvidet deres Start Up afdeling med ekstra kontorpladser i Green Tech Lab – her er der stadig muligt at leje et skrivebord.

Internationale samarbejde

Green Tech Center har etableret et formelt samarbejde med 2 lande/byer og flere er på vej.  Ud over nedennævnte er der interesse fra byer som Stokholm, London, Oslo m.fl.

New York

I 2014 blev samarbejdet med Danish Cleantech Hub i New York formaliseret. I september, i forbindelse med Klimatopmødet i New York, var en delegation bestående af Syddansk Universitet, VIA University College, Vejle Kommune, Insero Software, Rambøll og GTC i New York. Et udbytterigt besøg hvor vi havde møder med repræsentanter for New Yorks bystyre, energiselskaber, universiteter m.fl. desuden fik vi konkretiseret samarbejdet med Danish Cleantech Hub. Stedet hvor GTC har et skrivebord som kan benyttes af de virksomheder der er tilknyttet GTC.

På billedet ses iværksættere i kontoret i New York

Tyskland

I efteråret indgik GTC en partnerskabsaftale med Green Tech Campus i Nordtyskland. Også her vil det være muligt for iværksættere fra Green Tech Center at benytte kontor faciliteter i Green Tech Campus og benytte deres netværk lige som deres iværksættere kan komme op i Green Tech Center og benytte vores faciliteter. Green Tech Campus har størst fokus på e-mobilitet samt in- og off shore.

Brasilien

I november havde vi en delegation fra Brasilien på besøg med den danske konsul, repræsentanter for ministerier og universiteter. Her blev det aftalt, at arbejde frem mod et Sister Site mellem GTC og Brasilien.

Sister Sites

GTC arbejder på at etablere Sister Sites Partnerskaber med vores internationale samarbejdspartnere. Ideen er, at etablere et ”Energiluag” i hvert land – et område hvor en række bygninger bliver forsynet med dataloggere der sender oplysninger om energiforbrug, vejrforhold mv. direkte ind i Green Tech Datacenter. Her kan teknologiudviklere, IT-udviklere og universiteter m.fl. benytte data i deres produktudvikling og forskning.

State of Green

GTC ser State of Green som en vigtig strategisk partner i forbindelse med at hjælpe virksomhederne ud på eksportmarkedet. State of Green har mange delegationer på besøg og arrangerer også selv eksportture i udlandet. Besøget af Brasilien var initieret af State of Green.

Green Tech Start Up

Vejle Kommune driver Green Tech Start Up hvor iværksættere kan leje et skrivebord og få hjælp og sparring til forretningsudvikling og produktudvikling. Også her er der rift om pladserne. Alt er ved årets udgang lejet ud i Start Up afdelingen i Green Tech House. Der er 19 virksomheder med i alt 32 ansatte.

Virksomhederne klarer sig også godt:

 • Det var tæt på, at en ny pris, "Det bæredygtige element", i dette efterår ilfaldt solbrønden, der er en af de synlige installationer til test- og demoformål i Green Tech Park, der tiltrækker sig størst opmærksomhed.
 • En ærefuld pris tilfaldt i juni SolarElements på Intersolar Messen i München. Ud af en god snes velgennemførte solcelleprojekter fra hele Europa blev SolarElements anlæg på FN bygningen i København kåret som det suverænt smukkeste højkvalitetsprojekt i konkurrencen, som tidligere har været omtalt her. Med til prisen hører en spritny elscooter, som nok kommer til at køre mest på Bornholm, hvor moderfirmaet JL-Energy har sit vrke
  • Godt hjulpet af tidligere succesprojekter som FN Byen i København og Navitas på Aarhus Havn har solcellevirksomheden SolarElements i Green Tech Center, netop fået til opgave at levere 3.300 m2 solceller til taget på Urban Mediaspace Aarhus. En ordre til flere millioner danske kroner, der opgraderer Schmidt Hammer Lassen architects milliardbyggeri på Aarhus Havn til energiklasse 1. Vel at mærke uden at give køb på æstetikken

Iværksætterne har fået et godt netværk, hvilket bl.a. har givet sig udslag i, at iværksætterne tager hinanden med i ordre.

Resilience Lab Denmark

I foråret blev Vejle Kommune udpeget som en ud af 33 byer til Resilience City af Rockefeller Foundation. I alt udpeges 100 Resilience Cities som skal bidrage til at gøre verdens byer mere modstandsdygtige i fremtiden. I den forbindelse tog GTC initiativ til at etablere Resilience Lab Denmark for vand, energi og data i samarbejde med Syddansk Universitet, VIA University College, Insero Horsens, Vejle Spildevand og Vejle Kommune.

 

Resilience Lab Denmark skal simulere Vejle i år 2050. Vi ønsker, at simulere de udfordringer og muligheder,

som Vejle kan stå overfor i år 2050 ved fuld implementering af de globale energi- og klimamål, samt den befolknings-, data- og klimaudvikling m.v. som byen kan forventes at gennemgå de kommende 35 år, inden for vand, energi og data.

 

Ud fra 2050 simuleringer vil vi, i tæt samarbejde med brugere, virksomheder, myndigheder, organisationer m.v., kortlægge konsekvenserne af fremtidige hændelser, opdelt i henholdsvis chok og stress hændelser.

 

Dernæst til vil arbejde for at forebygge eller minimere disse hændelser. Der skal findes løsninger, der kan:

 • minimere alvorlige konsekvenser for byen af potentielle chok og stress hændelser
 • sikre at de mest nødvendige funktioner i byen opretholdes under en sådan hændelse
 • genetablere byens funktioner igen efter en hændelse.

Til sidst skal løsningerne testes live i Vejle by – eller dele af byen, for at kunne se den samlede effekt og vurdere konsekvenserne i et holistisk billede, hvor de daglige faktorer, som mennesker, liv, bevægelse m.v. er realistiske. Løsningerne skal være:

 • Decentrale og autonome 
 • Transformere en by fra at forbruge til at producere

Det indledende arbejde er kommet godt i gang og vi forventer os meget af Resilience Lab Denmark i fremtiden.

Arrangementer

2014 har været kendetegnet med, at der har været afholdt rigtig mange arrangementer. Vi har haft over 40 arrangementer med over 1.000 gæster, alt fra hvordan iværksættere kan søge midler over hvordan man anvender Green Tech Datacenter til internationalisering, så huset er blevet godt besøgt.

Desuden holder vi en gang om måneden møder for lejere i Green Tech center. Her kan iværksætterne lære hinanden at kende og Rambøll og Scanenergi Solutions kan få at vide hvad der rør sig hos iværksætterne og hvilke produkter der er på vej.

Projekter

Pr. 31.12 2024 slutter vores regionalfondsprojekt ”Micro Grid Living Lab”. Et projekt der har ført rigtig meget godt med sig:

 • Vi har fået etableret Energilauget som nu har ca. 40 virksomheder som medlemmer. Virksomheder der har givet GTC tilladelse til at vise deres energidata online i anonymiseret form
 • Vi har fået udviklet vores dataplatform: Green Tech Datacenter – se her http://data.greentechcenter.dk/#?dataSource=1&purposes=13&scopes=11&from=2014-10-31T23:00:00.000Z&to=2014-11-30T22:59:59.999Z
 • Projektet har gjort det muligt at få en meget stor brugerinvolvering i etableringsfasen af Green Tech Center. Brugerinvolveringen har sikret, at GTC kan leve op til brugernes forventninger.
 • Der er etableret samarbejde med Syddansk Universitet og nogle af Energilaugets virksomheder

En evaluering foretaget af COWI for Region Syddanmark viste også, at iværksætterne får gavn af at være en del af Green Tech Center. I COWI’s rapport fremgår:

”Samtlige iværksættere i vores survey angiver, at de enten allerede har eller forventer at få forbedret virksomhedens potentiale for vækst som følge af deres deltagelse i MGLL (og Green Tech Center). Tilsammen estimerer vi, at MGLL for de 19 adspurgte iværksættervirksomheder på sigt vil bidrage med 14 mio. kr. i øget omsætning og 18-19 ny ansættelser”

Ansøgninger

Også i 2014 har Green Tech Center medvirket i en række ansøgninger:

 • Håndtering af demand-response kapaciteten fra erhvervsbygninger.
 • Smart Grid i et supermarked. Endemålet skulle gerne blive, at der bliver etableret et Energilaug for detailhandlen.
 • Energilagring i asfalt
 • Æstetisk flot varme- og strømproducerende tagdækningsløsning
 • Udvikling af uddannelsesmoduler til ungdomsuddannelserne i grøn energi med base i Green Tech Center
 • Vand i Nørremarken
 • Test- og demonstrationsprojekter for Smart Energi i trekantområdet

I skrivende stund har vi fået oplyst at” Håndtering af demand-response kapaciteten fra erhvervsbygninger”  er gået igennem. De øvrige ansøgninger venter vi endnu svar på.

Kommunikation

I 2014 har vi skrevet 78 nyheder, udsendt 11 nyhedsbreve og 8 pressemeddelelser. Vi har haft en fin omtale – specielt i de lokale medier. Vi har 345 læsere af nyhedsbrevet

I september var vi så heldige at få besøg Foreningen af Energi- og Miljøjournalister, FEM. De kom for at høre om Green Tech Center om de perspektiver og muligheder, centret åbner for test og demonstration af grøn fremtidsteknologi. Særlig stor interesse vakte de nyetablerede solbrønde og EmaZys Technologies nyudviklede fejlfinderværktøj til solcelleanlæg.

 

2015

2015 bliver et meget spændende år. Vi håber at kunne tage 1. spadestik til et nyt hus i Green Tech House II i foråret. Et hus der skal afspejle de klimaudfordringer vi kan se ind i fremtiden

Resilience Lab Denmark skal have luft under vingerne. Vi skal have simuleret Vejle år 2050 og have udpeget hvilke hændelser en by kan blive udsat for i 2050. Det næste arbejde bliver så at se hvordan man kan afværge eller minimere f.eks. den øgede vandmængde vi ved kommer – løsninger der skal testes live i en del af byen.

Klima- Energi- og Bygningsministeriet vil i 2015 have etableret et Partnerskab for Smart Energi. Det Partnerskab forventer vi, at Green Tech Center og vores partnere bliver en aktiv del af.

Internationalt ligger der også arbejde og venter i 15. Vi skal have styrket vores internationale samarbejde til gavn for eksport og forskning.

Ovennævnte er et udpluk af de spændende opgaver vi kaster os ud i, i det nye år. Opgaver der skal løses i samarbejde med vores samarbejdspartnere.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke alle Green Tech Centers Partnere og samarbejdspartnere for et godt og udbytterigt samarbejde i 14. Vi ser frem til nye muligheder og udfordringer i 2015.

 

Vi ønsker alle en god jul og et godt nytår.