Spændende dansk løsning blev modtaget med åbne arme i New York

Den danske virksomhed Komfort Klima har udviklet en helt unik energibesparende løsning, som sikrer den bedste indendørs luftkvalitet. En løsning med et utroligt stort potentiale blandt andet i New York.

Klima står højt på dagsordenen i USA, mere specifikt i New York i uge 40, hvor Climate Week NYC 2015 blev afholdt. Ugen er en international platform, der samler erhvervsledere og politiske beslutningstagere fra hele verden.

Delegationen fra Green Tech Center

Lillian Kofod, som er grundlægger af virksomheden Komfort Klima, tog med delegationen fra Green Tech Center til New York. GTC havde i samarbejde med deres partner Danish CleanTech Hub sammensat et program, som gav delegationen mulighed for fremlæggelse af deres løsninger og specifikke teknologier til beslutningstagerne. Formålet var at forstå de enorme udfordringer, der er forbundet med klimaændringerne i New York City.

Danish CleanTech Hub er et initiativ, som er ledet af Dansk Industri og State of Green med det formål at supportere danske grønne løsningers synlighed og kommercialisering i New York.

Programmet var dagligt propfyldt med en lang liste af møder, arrangementer og præsentationer ”Jeg fik i denne uge i New York flere aftaler, end jeg nogensinde ville have nået på en måned i Danmark! ” fortæller Lillian Kofod.

Løsningen

Udendørs luftkvalitet er den bedste vi kan opnå. Komfort klima har derfor udviklet en effektiv mekanisk ventilations løsning, som bæredygtigt giver den samme udendørs luftkvalitet, indendørs.

Komfort Klimas løsning sikrer "udeluft zoner" ved respirations zonerne, hvor behovet er størst, ved at optimere ventilationssystemerne. Det er en helt ny løsning, som giver et bedre luftkvalitet og dermed mere ilt til hjernen.

Komfort Klima har i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Exhausto A/S og KE-Fibertec A/S, udviklet denne nye løsning med lave energiomkostninger og høj ydeevne. Dette er især vigtigt i skolebygninger, hvor den bedste luftkvalitet i udeluft zonerne forbedrer indeklimaet og dermed øger indlæringsevnen.

I praksis udvikler det nye ventilationssystem disse ”udeluft zoner”. Til hverdag sidder eleverne ved skrivebordet og har brug for udeluft ved sædehøjde og ikke under bordet. Komfort Klimas løsning justerer højden på udeluft zonerne, løsningen undgår derved ventilation af hele lokaler.

Friskluft zonerne udbyder:

  • 30-120% bedre indendørs luftkvalitet i respirations zonen
  • 54-63% reducering af energiforbruget i ventilationssystemet
  • 5-25% øget indlæring i klasselokaler med et bæredygtigt indeklima.

NYU Business School

Komfort Klimas største målgruppe er skoler. Lillians uge i New York begyndte derfor meget passende med et møde med NYU Stern Business School, som hun blev introduceret til, af mentor Averinos Debold. Han havde stor viden i forhold til luftkvalitetens omfattende betydning, for de studerende på universitetet.

Næste step var mødet med John Bradley, som er Associate Vice President og New Yorks største ejendomsbesidder. John Bradley udtrykte stor interesse og ville vende tilbage med et konkret sted på universitet, hvor Komfort klimas løsning kan testes.  

Investorerne står i kø

Problemet er omfangsrigt, og løsningen kræver, at energiudslippet reduceres. Til trods for at langt fra alle lokale opfatter problemets omfang, har mange virksomheder og NGOs stor fokus på problematikken – de har bare ikke passende løsninger. Investorerne står derfor i kø og er ihærdigt i gang med at headhunte de bedste løsninger med de største energibesparelser, såsom Komfort Klima.

Lillian mødte i den sammenhæng mange potentielle virksomheder. To af dem viste en stor interesse for Lillians produkt og var meget interesserede i at forhandle en købsaftale, som er anvendeligt i energibesparende projekter. Den ene var Blocpower, som er investorer, der leverer projektfinansiering ved at tilbagebetale af de energibesparelser, der generes i et energieffektivt projekt. Den anden virksomhed var The New York City Energy Efficiency Corporation (NYCEEC), hvorfra Lillian mødtes med direktøren, Posie Constable og Associate Direktør, Erangi Dias. NYCEEC er en non-profit organisation, som leverer innovative finansieringsløsninger til grønnere bygninger i New York.       

Lillian Kofod fra Komfort Klima er nu tilbage på kontoret i Green Tech Center efter én uges intensivt arbejde i New York ”Hovedet er så fuldfyldt af nye informationer, inputs og tiltag om projekter og ikke mindst en masse idéer, at det næsten ikke kan rummes, men det har været det hele værd. Det amerikanske marked har brug for os. ” fortæller Lillian.

Green Tech Center er utroligt glade for at hjælpe centerets virksomheder tættere på nogle af de store beslutningstagere på verdensmarkedet. Studieturen til New York må helt sikkert gentages næste år.