Solbrønden gemmer sommersolen til de kolde vintermåneder

Solbrøndens banebrydende teknologi er færdigudviklet og kan nu lagre sommerens solenergi til varme i de kolde vintermåneder. På den måde kan sommersolen anvendes til varmt brugsvand og opvarmning af bygninger, når det bliver efterår og vinter ved at kombinere solbrønden med en varmepumpe. Indtil nu har solbrønden udelukkende produceret varme, men nu er det også muligt at lagre energi fra solfangere i jorden. Det betyder en besparelse på den mængde energi, der bruges til at opvarme bygninger med.

Solbrøndens banebrydende teknologi er færdigudviklet og kan nu lagre sommerens solenergi til varme i de kolde vintermåneder. Indtil nu har solbrønden udelukkende produceret varme, men nu er det også muligt at lagre energi fra solfangere i jorden og derved anvende sommersolen til varmt brugsvand og miljøvenlig opvarmning, når det bliver efterår og vinter. Det betyder en besparelse på mængden af energi, der bruges til at opvarme bygninger, og det er vigtigt, da energi er en begrænset og værdifuld ressource.  

Energi er i dag en begrænset og værdifuld ressource, og derfor er der behov for innovative og energieffektive teknologier. Det gør solbrønden til en banebrydende teknologi, da det nu er muligt at lagre overskydende varme i jorden ved at bruge jorden som batteri for den solvarme, der er rigeligt af om sommeren, men mest brug for om vinteren, hvor den er knap. Virksomheden bag solbrønden, Sunwell ApS, har sammen med rådgivningsvirksomheden, Insero Energy, demonstreret, at energien fra solfangere kan lagres i jorden ved at koble en solbrønd til solfangerne – det betyder, at sommersolen kan gemmes og anvendes som varmetilførsel til bygninger via en varmepumpe i de kolde vintermåneder.

Solbrønden er en banebrydende teknologi inden for klimavenlig energi, da den effektiviserer varmepumpeinstallationer ved at bruge mindre energi til at producere varme til bygninger, og det er vigtigt, da energi er blevet en begrænset og værdifuld ressource. Hvis vi bare ser på solfangere, kan vi i dag kun udnytte op til 20% af solindfaldet, men ved at kombinere solfangere med en solbrønd kan vi højne udnyttelsesprocenten markant. I forhold til et almindeligt solvarmeanlæg kan varmeudnyttelsen nu fordobles ved at koble anlægget til en solbrønd”, fortæller Steen Kramer Jensen, chefspecialist i Insero Energy.   

Grøn varme året rundt via varmepumpe

Solbrønden er en kombination af en solfanger og et jordvarmelager. Om sommeren sendes varmen fra solfangerne ned i rør i jorden, der varmes op, og når det bliver koldt, og solfangerne ikke længere producerer energi, kan en varmepumpe hente energien op af jorden, så den kan bruges som varmetilførsel til bygninger. På den måde bliver det muligt at opvarme bygninger med grøn varme og levere varmt vand døgnet rundt - hele året.

Når der er brug for varmen, henter varmepumpen den oplagrede energi i solbrønden og hæver temperaturen fra de ca. 15 grader i jorden til brugstemperaturen på 40-50 grader. Det betyder en væsentlig energibesparelse, da temperaturen i solbrønden er ca. 5-10 grader højere end ved normale jordvarmeanlæg. Ved at kombinere solbrønden med en varmepumpe er det muligt at øge effektiviteten af varmepumpen med 10-20%. Som tommelfingerregel siger man, at 1 grads hævning af jordtemperaturen giver ca. 2,5% forbedring af varmepumpens effektivitet.”, tilføjer Steen Kramer Jensen. 

Som en del af Insero Energys ambition om at udvikle nye løsninger til energibranchen er solbrønden blevet testet og færdigudviklet ved et af Danmarks førende teststeder for grøn dansk teknologi, Green Tech Center, i Vejle for at dokumentere driftsdata og effektivisere den miljøvenlige teknologi. Førhen har det været svært at lagre varme fra solfangerne i jorden, og det er derfor først nu, at teknologien bag er blevet testet under virkelige forhold. 

Klar til kommercialisering 


Efter 1,5 års udvikling og effektivisering står virksomheden bag, Sunwell ApS, nu klar til at kommercialisere den færdige solbrønd, som blev opfundet allerede i 1981 af ingeniøren, Niels Kristian Knudsen, der etablerede en solbrønd ved sit hus i Hedensted. Dengang var der hovedsageligt fokus på olie og gas i Nordsøen, men i dag er der et helt andet fokus på grøn energi. Solbrøndens teknologi er derfor et godt eksempel på fremtidens rene, vedvarende, CO2-neutrale varmeforsyning, da både den direkte solvarme om sommeren og den hævede jordtemperatur om vinteren betyder et markant lavere energiforbrug.

Det er fantastisk, at vi er med til at sikre fremtiden energimæssigt ved at skabe en opvarmningsteknik, som stort set er uafhængig af udefrakommende energi. På den måde er solbrønden både en god økonomisk investering for den enkelte forbruger, men også en helt igennem 0-investering, som gavner miljøet og dermed er et bæredygtigt alternativ til at fyre med olie eller gas”, fortæller direktør, Carsten Due, der er medindehaver af Sunwell ApS.  

  

Fakta om solbrønden: 

Solbrønden er en kombination af en solfanger og et jordvarmelager. Om sommeren sendes varmen fra solfangerne ned i rør i jorden, der varmes op. Når det bliver koldt, kan en varmepumpe hente energien op af jorden, så den kan bruges til at opvarme bygninger. Med solbrønden kan overskydende varme fra solfangere derved lagres i jorden via slanger med vand. Når solfangerne ikke producerer energi, kan den oplagrede varme ledes tilbage til bygningen og bruges som varmetilførsel via en varmepumpe. Det interessante tekniske tal i en konstruktion som en solbrønd kaldes COP (Coefficient Of Performance), som er et udtryk for, hvor mange gange mere varme man får ud af anlægget sammenlignet med, hvis man havde ”brændt” den brugte el af i en radiator.

Kilde: Pressemeddelse (http://insero.com/da/om-os/selskaber/insero-energy/)