Projektbeskrivelse for GD Green Techs elbilprojekt støttet af energistyrelsen

Elektrisk transport – hvordan bliver det til mere?

Udfordringer omkring elbilens udbredelse i det kommunale system

Mange af landets kommuner har i lang tid arbejdet på at introducere elbiler i den kommunale vognpark. Alligevel står forskellige forhindringer i vejen for, at projekterne virkelig får volumen.

En del kommuner har i dag stigende fokus på grønt og bæredygtigt mobilitetsarbejdet, men på en måde, hvor de ”ikke føler sig gift med elbilen” som det er blevet udtrykt. Men dog hvor elbilen er en del af en større pakke af virkemidler der tages i anvendelse under det grønne mobilitetsarbejde. Muligvis ligger heri en del af årsagen til, at det ender med indkøb af elbiler - men kun i et meget ringe omfang.

Ansvaret og arbejdet med elbilerne er placeret forskellige steder i de forskellige kommuner. Men hvad er den mest hensigtsmæssige tilgang?

Kortlægning af vognparken og besparelsespotentialet er blevet anvendt som redskab til at introducere elbiler i de kommunale vognparker. Ofte investeres der en del ressourcer i det forudgående arbejde, uden at de oprindelige ambitioner udmøntes.

Projektanalyse

I projektet gennemføres en struktureret analyse af, hvilke barrierer der fortsat eksisterer i forhold til implementering af elbiler i bilflåden og hvilke metoder der giver succes – og hermed fremmer indkøbet af elbiler.

I dette projekt sætter projektlederen sig sammen med de kommunale nøglemedarbejdere og gennemgår processen, identificerer barriererne og indsamler disse systematisk for hver undersøgt kommune.

Fokus bliver lagt på kommuner, der har arbejdet med processen omkring flådeanalyse og elbiler. Dels kommuner, der har haft succes med at få taget beslutning om indkøb og implementering af et større antal elbiler – og dels kommuner, hvor det - trods meget arbejde med området ikke er lykkedes at få volumen i antallet af elbiler.

Der redegøres for hvilke forhold der har virket fremmende i forhold til beslutningen om indkøb og introduktion af elbiler og/eller plug-in hybridbiler. Hvilke værktøjereksempelvis flådeanalyse har styrket processen samt hvilke samarbejder eksempelvis med andre kommuner, virksomheder, Energistyrelsen, Dansk Elbilalliance, delebilsselskaber mv. har styrket og fremmet processen – og på hvilken måde og hvor i beslutningsprocessen har det virket fremmende.

Formidling

Projektet formidles i projektperioden til den samarbejdende målgruppe samt i relevante sammenhænge eksempelvis på netværksdage med beslægtede projekter

Der udsendes information om projektet via nyhedsbreve og pressemails.

Når analysen er gennemført og data samlet afholdes en Workshop med samarbejdsparterne samt andre relevante aktører for at drøfte og validerer projektets resultat. Der produceres informerende folder over projektet til uddeling på netværksdage.

Input til projektet modtages på: gitte.davidsen745@gmail.com

Gitte Davidsen, GD Green Tech