Nyt dansk projekt skal afhjælpe overbelastning af elnettet i fremtiden

Nu demonstrerer et nyt projekt, hvordan almindelige kontorbygninger at bidrage med fleksibilitet for at sikre den nødvendige stabilitet.

Med den danske regerings målsætning om at erstatte fossile brændstoffer med vedvarende energi fra bl.a. vindmøller og solceller vil elnettet i fremtiden møde større udfordringer i forhold til at sikre den nødvendige stabilitet i en fremtid præget af fluktuerende energikilder.

Udbredt anvendelse af Smart Grid teknologi forventes i fremtiden at give lokale elforsyningsselskaber mulighed for automatisk at justere elforbruget hos deres slutkunder i forhold til belastningssituationen i nettet. Derfor undersøger projektet ’Håndtering af demand-response kapacitet fra erhvervsbygninger’, hvordan fleksibiliteten er i kontorbygninger, da ejerne af disse kunne være blandt de aktører, der er med til at sikre stabiliteten i nettet i fremtiden.

Demonstration i den virkelige verden

Formålet med projektet er ikke blot at teste, hvilken fleksibilitet kontorbygninger teoretisk kan levere til elnettet, men også at kigge på helhedskonteksten, således at man demonstrerer demand-response ydelsernes samspil med rigtige bygninger og brugerne af disse – og samtidig tager hensyn til brugernes komfort og stabilitet i elnettet. På den måde simulerer projektet ikke blot men bidrager fra starten med et realistisk scenarie.

- I dag har vi lavet få forsøg med fleksibilitet i praksis, og derfor ved man ikke præcist, hvor meget denne type bygning kan skaffe af fleksibilitet til markedet - og hvordan det matcher de udfordringer, vi kommer til at stå overfor i fremtiden. Ved at teste fleksibiliteten i eksisterende bygninger får vi nu svar på, hvor meget fleksibilitet bygningerne reelt kan levere, og hvornår den er tilgængelig. Den tekniske demonstration af IT-platformen skal vise, hvordan man rent praktisk kan levere fleksibiliteten, når den er koblet sammen med en reel bygning og dennes styringssystemer, forklarer Mikkel Baun Kjærgaard, Associate Professor på Center for Energy Informatics ved Syddansk Universitet i Odense.

Værdien af energihåndtering

Et IT-system installeres i to eksisterende kontorbygninger – hhv. Green Tech Center i Vejle (4.000 m2) samt Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet i Odense (3.000 m2) – og skal samle og behandle energiforbrugs- og komfortdata. Projektet skal demonstrere, hvordan dette IT-system gør det muligt at håndtere bygningernes energiforbrug automatisk inden for definerede komfortværdier – samtidig med at bygningerne kan levere fleksibilitetsydelser og dermed bidrage til at sikre stabilitet i elnettet, bl.a. i perioder med spidsbelastning.

Derudover skal projektets resultater gøre det danske elforsyningsselskab TREFOR El-Net i stand til at vurdere værdien af de demonstrerede demand-response tjenesteydelser med henblik på fremtidig brug.

Brugerne bliver altafgørende

Et særligt fokusområde i projektet er brugerne af de to testbygninger, da man ønsker at teste alle faktorer, der spiller ind på fleksibiliteten i kontorbygningerne. Brugerne bliver derfor inddraget fra starten af projektet, og de tekniske resultater og brugernes oplevelser kommer til at gå hånd i hånd gennem hele forløbet. Formålet er bl.a. at sikre, at brugerne bevarer et tilfredsstillende komfortniveau, mens bygningen leverer fleksibilitet til elnettet.

- Hele ideen bag Green Tech Center er, at vi skal lave test og demonstration, og derfor stiller vi gerne vores bygninger til rådighed i et projekt som dette, der kan understøtte en fremtid med flere vedvarende energikilder. Der er skrevet rigtig meget om netop fleksibilitet, men nu får vi også mulighed for reelt at se det, og det er utroligt spændende. Og så er vi rigtig glade for, at den første bygning, hvor fleksibiliteten testes, er her hos os, fortæller Jørgen Andersen, direktør i Green Tech Center.

Projektet har ikke til formål at teste beboernes smertegrænse i forhold til, hvor meget man kan skrue ned for fx ventilation, lys og varme, men derimod at teste deres villighed til at give afkald på komfort i korte perioder samt undersøge deres reaktioner herpå. I den kommende tid vil projektet derfor kortlægge testbygningernes og brugernes anvendelsesmønstre gennem bl.a. spørgeskemaer, ligesom der etableres brugerpaneler med repræsentanter for brugerne af de to bygninger.

Fakta om ’Håndtering af demand-response kapaciteten fra erhvervsbygninger’:

  • Projektet løber fra 2. januar 2015 til 31. januar 2018
  • Projektet er finansieret af EUDP og har et samlet budget på 8.763.000 kr.
  • Projektets partnere er Green Tech Center, Insero, Syddansk Universitet og TREFOR El-Net