Liveable Cities

pressemeddelelse fra én af de 12 workshops på åbningsdagen

En holistisk approach til levende byer

Halvdelen af verdens befolkning lever i byområder og byerne er centrum for den globale vækst, ressourceforbrug og CO2 udledning. Det er en central udfordring at få byerne gjort bæredygtige og på samme tid forbedre livskvaliteten.

Gode byer har liv

I fbm. åbningen af Green Tech Center afholdt Rambøll workshop om, hvordan man arbejder med Liveable Cities, eller med andre ord, byer, der er gode at leve i. Der er flere måder at arbejde med Liveable Cities på, men det drejer sig reelt om at definere en ambition for det gode liv. Rambøll arbejder strategisk med at gøre arbejdet håndterbart.

”Vi har listet 45 kriterier, som på nuanceret vis nedbryder, hvad det vil sige, at være en god by. En god by drejer sig om mennesker, kvalitet og hvordan vi definerer det gode liv. Der findes ikke en endegyldig definition, idet det afhænger af den enkelte by og de mennesker, der bor der, at definere, hvad der er det gode liv,” siger Thomas Leerberg, Phd i arkitektur og projektchef i Rambøll og fortsætter: ”At arbejde med Liveable Cities betyder, at ståstedet ændres fra at se på en bygning til at se på området. Vi skal forstå, at der er andre dimensioner i det, der danner det gode liv,” siger Thomas Leerberg.

Dialogværktøj på tværs af fag

Rambøll arbejder med udgangspunkt i 45 hovedkriterier og 188 underkriterier, der berører områder som miljø, økonomi, socialt, teknisk og proces. Certificeringen gør det muligt at navigere i en kompleksitet som en by eller et område.

”For at kunne danne sig et selvstændigt overblik kigger vi bl.a. på, hvad kvalitet er, når vi taler økonomi, miljø, det sociale, funktionelle, tekniske og procesmæssige. Med andre ord gør vi kvalitet til noget håndterbart, selvom det i udgangspunktet virker diffust. Det betyder, at vi kan bygge bro mellem forskellige fag og eksempelvis skabe en fælles forståelsesramme på tværs af e kommunes forvaltninger. Konkret definerer vi de råderum, som man har inden for 45 kriterier, altså et helt nyt detaljeret beslutningsgrundlag,” siger Thomas Leerberg.

Blandt de gode eksempler, som blev nævnt på workshoppen var Carlsberg Byen, Nordhavn, Nørrestrand ved Horsens.

Workshoppen perspektiverede lokal urban erfaring med global viden om byer. Der blev diskuteret hvilke udfordringer, som vi står konkret med og hvordan kan en holistisk tilgang til en levende by, kan være med til at skabe byer, der er værd at leve og trives i.

Yderligere kontakt: Thomas Leerberg: 5161 1292