Green Tech Center og Syddansk Universitet styrker samarbejdet

Et stærkt ønske om at styrke samarbejdet mellem Syddansk Universitet (SDU) og områdets virksomheder til gavn for både de enkelte virksomheder og universitetets forskning har fået Green Tech Center og SDU til at indgå et nyt samarbejde om at skabe en ”vidensbro”.

Hos Green Tech Center og SDU er man enige om, at der ligger et endnu større potentiale i samarbejdet SDU og virksomheder. Derfor har de to parter indledt et samarbejde om at bygge en stærk ”vidensbro” mellem Trekantområdets virksomheder og universitetet.

Det betyder, at der nu vil være en repræsentant fra SDU til stede i Green Tech Center hver fredag, så virksomheder let kan komme i dialog omkring samarbejde med forskere og studenterprojekter. På den måde får områdets virksomheder én samlet indgang til universitetet, hvilket gør det let at komme i kontakt med den rette person eller forskergruppe.

 ”Vi prøver hele tiden at skabe stærkere bånd til erhvervslivet, også til de mindre virksomheder, der ikke altid ved, at de også kan bruge universitetet i deres udvikling. Vi håber, at vi sammen med andre initiativer kan skabe bedre kontakt til de mindre virksomheder i området ved at have indgang hos Green Tech Center. Oftest er det nemlig til stor gavn for både den enkelte virksomhed og universitetets forskning, når et samarbejde blomstrer og viden deles,” fortæller Søren Elmer Kristensen, afdelingsleder for TEK Innovation, Det Tekniske Fakultet, SDU.

”Reelt set, så handler det om, at vores virksomheder har mulighed for at øge deres innovationskraft og tilegne sig ny viden gennem samarbejder med universitetet, og det ved mange af virksomhederne godt, men de kan have svært ved at finde den rette vej ind, og det vil vi gerne ændre. Vi tror nemlig på, at det er vigtigt, at der knyttes stærke bånd mellem vidensinstitutioner og erhvervslivet, hvis vi skal kunne følge fremtiden,” fortæller Dorthe Bramsen Clausen, COO hos Green Tech Center.

Og det er ikke kun virksomhederne, der har gavn af det forstærkede samarbejde, da også forskere og studerende har brug for virksomhederne. Derfor er det et håb, at man med det nye samarbejde bliver tydeligere for Trekantområdets virksomheder – store som små, at de kan få gavn af at deltage i et forsknings-, innovations- eller studentersamarbejde med universitetet.