Fleksibelt elforbrug kan afhjælpe fremtidige udfordringer i elnettet

I det EUDP-finansierede projekt 'Håndtering af Demand-Response kapaciteten fra erhvervsbygninger' som Green Tech Center er en del af undersøger man, hvorledes fleksibelt elforbrug kan være med til afhjælpe belastningen i elnettet i en fremtid, der i høj grad er præget af fluktuerende energikilder.

Udbredt anvendelse af Smart Grid teknologi forventes at give de organisationer, der skal distribuere el (DSOerne), mulighed for automatisk at justere elforbruget hos deres slutkunder i forhold til belastningssituationen i nettet - f.eks. ved at sænke temperatur-, lys- eller ventilationsniveauet i bygningerne. Nye aktører skal dog bringes i spil for at sikre leverancen af de ydelser, der skal afhjælpe den stigende belastning på det danske elnet. Disse nye aktører kunne for eksempel være ejerne af erhvervs- og kontorbygninger.

Projektet, der har Insero, Green Tech Center, TREFOR El-net og Syddansk Universitet som partnere, demonstrerer, hvordan installationen af et IT-system i to eksisterende kontorbygninger gør det muligt automatisk at håndtere bygningernes energiforbrug inden for definerede komfortværdier - samtidig med at det giver bygningerne mulighed for at levere de ovenfor nævnte fleksibilitetsydelser. På den måde bidrager bygningerne til stabiliseringen af elnettet i de perioder, hvor dette er belastet. På baggrund af projektets resultater skal projektpartneren TREFOR El-net blive i stand til at vurdere værdien af demonstrerede tjenesteydelser. I videoen herunder fortæller TREFOR El-net, hvordan de netop ser det fleksible elforbrug som en del af løsningen på fremtiden udfordringer.

 

Kilde: www.insero.com (pressemeddelse)