Præ-workshop til: Et nyt cirkulær økonomi-hus

Gratis
Præ-workshop til: Et nyt cirkulær økonomi-hus

Vi ønsker at undersøge muligheden for at understøtte cirkulær økonomi med et nyt fyrtårn. Derfor inviterer vi til en præ-workshop torsdag d. 25. april kl. 13.00 - 16.00 med henblik på at samle viden og ideer til, hvordan et nyt cirkulær økonomi-hus kunne se ud. Vi ønsker samtidig at komme i dialog med potentielle leverandører og brugere.

Arrangementet indledes med et inspirerende oplæg af en af Danmarks førende arkitekter indenfor bæredygtigt byggeri. Herefter er ordet frit til gode ideer og input til et evt. nyt cirkulær økonomi-hus i Green Tech Center.

Workshoppen indledes med et indlæg af arkitekt Anders Lendager. Han har været involveret i udviklingen og promoveringen af begrebet bæredygtighed i praksis og er ekstern rådgiver og forelæser ved arrangementer og konferencer om arkitektur, miljø og ressourcer. Med sit innovative mind-set skubber Anders grænserne for, hvad der kan lade sig gøre i forhold til cirkulært byggeri og strategisk bæredygtig udvikling.


Herefter taler Gitte Gylling Hammershøj Olesen fra Rambøll om livscyklusperspektiver på cirkulært byggeri. Rambøll arbejder målrettet med livscyklustilgange på tværs af traditionelle disciplinskel med det fokus at belyse aspekter og kvaliteter fra flere perspektiver. Gennem projekteksempler som Tower of Wood, Bæredygtig Adfærd, Grøn Beton og Indlejret CO2 synliggøres potentialerne og værdien af denne tilgang.


Under den efterfølgende drøftelse vil vi gerne have gode input og ideer til, hvordan et evt. nyt cirkulær økonomi-hus skal bygges:


• Hvordan skal huset bygges?
• Hvilke materialer skal vi anvende?
• Er der nye spændende bæredygtige materialer?
• Hvilke bygningsdele kan være af genanvendeligt materiale?
• Hvilke bygningsdele skal kunne genbruges?
• Hvordan sikres et godt indeklima?
• Hvordan sikrer vi os en bæredygtig drift, når huset tages i brug?
• Hvordan sikres en fleksibel og optimal kapacitetsudnyttelse af huset?
• Er der ønsker til faciliteter?


Vi glæder os til at se dig til en dynamisk workshop.

 

Find  hele invitationen her

Præ-workshop til: Et nyt cirkulær økonomi-hus

25. april 2019

13:00 - 16:00

Green Tech Center, Resilience House, Lokale: New York, Lysholt Allé 8, 7100 Vejle

Tilmelding senest:
23. april