Året der gik i Green Tech Center

Året der gik i Green Tech Center

Vækst har præget 2017

I juli var Resilience House klar til indflytning og den 25. august havde vi officiel åbning af huset med Statsministeren i spidsen. Green Tech Center rummer nu 40 virksomheder med 250 videns medarbejdere. Ugen inden åbningen af Resilience House havde vi besøg af Udenrigsministeren. Han ønskede at få et indblik i innovationsmiljøers arbejde. I september var Bygningsstyrelsen på besøg for at blive præsenteret for en række nye produkter/teknologier/services fra vores virksomheder. Vi har også haft besøg af en række internationale delegationer, der er meget interesseret i både Green Tech Center og vores virksomheder. I alt har vi haft 1060 arrangementer med 7400 deltagere, så det har summet af liv i Green Tech Center. I 2017 er GTC’s netværk vokset til 530 virksomheder, uddannelsesinstitutioner og offentlige myndigheder.

Vi er så småt kommet i gang med vores Fyrtårnsprojekt ”DK Live Energy Lab3” med nogle mindre projekter der skal danne grundlag for et stort innovations- og demonstrationsprojekt.

Internationalt har vi haft en række virksomheder med til Dubai og Nordic Expo og vi har haft mange internationale delegationer fra bl.a. Kina, Sydkorea, Canada, London, Tyskland, Luxemburg og repræsentanter for asiatisk-europæisk samarbejde ASEM på besøg.

Virksomhederne trives. I Green Tech Start Up er der p.t. 18 virksomheder med i alt 26 ansatte, og virksomhederne har travlt og vækster. Og virksomhederne i Green Tech Center har også haft et forrygende år – der er vækst hos langt de fleste virksomheder og to af vores virksomheder har modtaget gazelle prisen.

Resilience Academy er etableret. Resilience Academy er en efteruddannelse indenfor resilient byudvikling og har fokus på at lære deltagerne, hvordan de kan navigere i komplekse byudviklingsprojekter. Temaerne er byplanlægning og bygningsrenovering, miljø og klimatilpasning, infrastruktur, forsyning og ressourcer samt smart cities. Målgruppen er byplanlæggere, ingeniører, arkitekter, entreprenører og bygherrer.

Invester i Trekantområdet, er kommet godt fra start. Foreningen tæller nu over 20 mentorer og en række investorer med en samlet formåen på 10 – 12 mia. kr. Fyrtårnene, hvoraf Green Tech Center er et – nemlig fyrtårn for grønne teknologier – er vejen ind for virksomheder, der ønsker at få tilknyttet en mentor eller ønsker et møde med en investor. Fyrtårnene indstiller virksomheder til Invester i Trekantområdet.

Der har i 2017 været fuld gang i projekterne. I Smart Energy 2 Market har vi arbejdet med tre nye systemløsninger: SECI - bæredygtigt landbrugsproduktion og forsyning af energi og rent og vand til Afrika, Keep-It: kvalitetsopbevaring til bl.a. museer og en tredje der ikke er navngivet endnu som har fokus på salg af køl og varme. Primo 2018 tager vi fat på flere nye systemløsninger. I Demand-Response-projektet, som er i sidste fase, har vi testet den platform, vi har udviklet i Green Tech House, hvor ventilationen er slukket i flere perioder og samtidig undersøgt, om medarbejderne har følt sig generet. Og i FlexReStore har vi ud fra screeninger af detailhandlen haft en række workshops for at drøfte, hvad der i givet fald skal til for at udnytte fleksibilitetspotentialet. Samtidig har midler fra Familien Hede Nielsens Fond, NRGi og Børn & Unge Vejle Kommune muliggjort, at vi næsten er færdige med at udvikle undervisningsmaterialer og forsøgsopstillinger til folkeskolens udskoling og ungdomsuddannelser indenfor grøn energi. Et undervisningsmateriale, der skal gøre undervisningen mere nærværende, hands-on og tæt på virkeligheden – med henblik på at få flere unge til at vælge en naturvidenskabelig uddannelse.

Organisatorisk vil vi ved årsskiftet mande op på forretningsudvikling og i den forbindelse er projektchef Dorthe Bramsen Clausen blevet udnævnt til COO af Green Tech Center med reference til CEO Jørgen Andersen. 

Green Tech Center ønsker alle en rigtig god jul og et godt nytår