Københavns Universitet

Københavns Universitet

Forskning, undervisning og rådgivning indenfor bioenergi, bæredygtighed og klimapåvirkninger.

Institut for Geovidenskab og naturforvaltning på Københavns Universitet forsker i nationale og internationale problemstillinger indenfor geografi, geologi, skov, natur, biomasse, landskabsarkitektur og planlægning.  

NICLAS SCOTT BENTSEN, SKOV OG LANDSKABSINGENIØR, PHD
+ 45 20 20 63 18
nb@ign.ku.dk:

Institut for Geovidenskab og naturforvaltning under Københavns Universitet har valgt at etablere et fjernkontor i Green Tech Center på grund af det fagligt relevante netværk, der er her i huset indenfor energi og klima.

Vi forventer, at om fem år er grundlæggende viden om sammenhængen mellem energiproduktion og klimaforandringer mindst lige så vigtig og efterspurgt som nu.

Derudover vil vi gerne bidrage til industriens udvikling af bæredygtige biomasseteknologier og løsninger og til, at der kommer endnu mere vedvarende energi i den danske energiforsyning.

Læs fx mere om mulighederne for at producere mere biomasse til en dansk bioraffinaderisektor her.

Det bedste ved at have adresse i Green Tech Center er nærheden til meget forskelligartede kompetencer indenfor vedvarende energi.

Hjemmeside