Harald Karlsen Rådgivning

Harald Karlsen Rådgivning

Energirådgivning til erhverv

Harald Karlsen Rådgivning er en mindre og uvildig rådgivningsvirksomhed, der hjælper virksomheder med at spare energi og penge. Det gør vi ved at lave energisyn for store og mellemstore virksomheder og ved at implementere energi- og miljøledelsessystemer hos vores kunder.

Vi tager udgangspunkt i kundernes behov og ser ikke kun på besparelsespotentialer på tekniske anlæg, men også på besparelser gennem adfærd og driftsoptimeringer. Dét gør, at vi er rigtig gode til at identificere de lavthængende frugter.  

Vi har lavet energisyn i en lang række danske virksomheder og i gennemsnit sparet vores kunder 15 % på deres udgifter til energi med en tilbagebetalingstid på deres investeringer på under 2,5 år.

HARALD KARLSEN, DIREKTØR
+45 3031 8140
 hk@hkrk.dk:

Harald Karlsen Rådgivning har etableret sig i Green Tech Center, fordi der er et godt fagligt miljø. Som energirådgiver giver det rigtig god mening at omgive os med et stærkt netværk af virksomheder, der primært beskæftiger sig med innovative løsninger inden for blandt andet energi, miljø og klima. Samtidig er den geografiske placering rigtig god – både for vores kunder, der kommer fra Jylland, Fyn og Sjælland, og for vores medarbejdere.

Om fem år forventer vi at være blandt de bedste og mest attraktive konsulenter indenfor energi og miljøledelse til industrien. Vi er allerede ret unikke omkring vores måde at gennemgå en virksomhed på og bruger nogle specielle værktøjer, der sikrer, at vi kommer hele virksomheden rundt, når vi optimerer energiforbruget hos vores kunder.

Det bedste ved at have adresse i Green Tech Center er det sociale og faglige miljø. Vi oplever, at det er godt at komme i huset, hvor der altid er nogen at snakke og sparre med. Det gælder selvfølgelig inden for vores eget felt, men også når vi har brug for ydelser, som ligger uden for vores område. Her er det rart, at man nemt lige kan kigge forbi med sit spørgsmål. Vi har haft kontor i Green Tech Center siden foråret 2016 og forventer at blive her mange år endnu.

Læs mere om energirigtig adfærd i industrien i denne artikel af Harald Karlsen.

Hjemmeside