Living labs til demo og test

Levende laboratorier i Green Tech House, Green Tech Lab og Green Tech Parken sikrer realistiske demonstrationer af vedvarende energiproduktioner, lagringer samt forbrugs-/styringssystemer, som muliggør systemtests og demonstrationer.

Green Tech Center rummer de bedst tænkelige muligheder for at teste og demonstrere ny energiteknologi eller -service så realistisk som muligt.

Det unikke er, at små og større virksomheder ikke blot kan teste deres produkter isoleret, men i en større sammenhæng sammen med andre produkter, som de vil skulle fungere sammen med i virkeligheden.

De levende laboratorier giver mulighed for at teste produkters potentiale indenfor følgende områder:

  • Teknik- og kontrolrum
  • Værksted
  • Mødelokaler
  • Learnings Labs og undervisningslokaler
  • Prototypetest- og demonstration
  • Udstillings- og konferencelokaler

Værksted til justeringer

Centret rummer egne værkstedsfaciliteter til udarbejdelse af prototyper, men også til efterfølgende justeringer, så disse kan foretages umiddelbart efter test af produktet. Det sparer både tid og penge.

Sparring og synergi

Ofte er sparring og netværk væsentlige parametre i udviklingen af nye produkter. Green Tech Center giver adgang til viden og erfaringer gennem fx:

  • Green Tech Park, der rummer en række platforme til opstilling og test af forskellige anlæg. Der er platforme til vindkraft, solenergi, geotermisk energi, smart EV og en brintplatform.
  • Test hos virksomheder. Green Tech Center har opbygget et økosystem, der bl.a. rummer virksomheder, som under visse betingelser er åbne overfor at teste nye produkter og services.