Green Tech Park

Green Tech Park er en 16.000 m2 energipark med integreret micro energi infrastruktur for el, fjernvarme, køl og data. Parken er anlagt, så det er nemt at installere nye vedvarende produktions- og lagringsprodukter indenfor vind, sol, brændselsceller, jord mv.

De to Smart Grid huse samler alle informationerne fra produkterne i parken til videreudvikling og demonstration. Parken er tiltænkt producenter, forskere, uddannelser samt myndigheder, der ønsker at arbejde med vedvarende energi og lagringsemner i en smart grid sammenhæng.

Parken har realistiske test- og demonstrationsfaciliteter til produkter og ydelser til fremtidens Smart Grid system.

Faciliteter 

Vindkraft platform

  • Mulighed for at opstille forskellige husstandsvindmøller
  • Sikrer stabilitet i forbindelse med montage af husstandsvindmøller
  • Platformen er kablet op

Solenergi platform

  • Samlingsplatform med mulighed for at opstille forskellige solcelleanlæg
  • Sikrer stabilitet i forbindelse med montage af solcelleanlæg
  • Platformen er kablet op

Geotermisk energi

  • Samlingsplatforme med mulighed for demonstration af tre forskellige jordvarmeanlæg

Smart EV and brint platform

  • Samlingsplatform med mulighed for at opstille ladestandere og lagringsenheder