Green Tech Lab

Green Tech Lab er et 1.200 m2 stort kontorhus, der rummer kontorfaciliteter og miljølaboratorium.

Facts;

- Miljølaboratorium

- Prototypeværksted

- Kontorfaciliteter

Vi har de optimale rammer for virksomheders og iværksætteres behov for;

- Prototypeproduktion
- Demonstration/brugertests mhp. optimering af produktionsprocessen
- Kommercialisering
- Smart Grid Living Lab med intelligente energiløsninger, hvor teori og praktik mødes