Green Tech Center en unik kombination af fleksible kontorer til innovative virksomheder i vækst

Green Tech Center tilbyder iværksættere, forskere, uddannelsesfolk og virksomheder en unik kombination af kontorer, laboratorium, undervisningslokaler og testcenter.

Ved at samle de faglige kompetencer indenfor disse områder under ét tag sikres en høj grad af tværfagligt samarbejde, når fremtidens intelligente Smart Energi løsninger skal udtænkes.

Green Tech Center rummer Green Tech House, Resilience House, Green Tech Lab, Green Tech Park og iværksætterfaciliteter.

Samtidig har Green Tech Center opbygget et økosystem med en række virksomheder og personer, der stiller sig til rådighed som mentor, industripartnere, testvirksomheder for nye produkter og services, samt investorer.

Green Tech House

Green Tech House

Green Tech House er et 4.000 m2 stort hus i tre plan med en central og synlig placering tæt ved motorvej E45. Huset er bygget i henhold til BR15 bygningsreglementet med innovative løsninger både inden- og udenfor. Huset rummer plads til såvel større firmaer, projektkontorer, mindre kontorer samt arbejdspladser til iværksættere.

Resilience House

Resilience House

Resilience House er et ca. 2.600 m2 stort hus i tre plan med plads til 150 vidensmedarbejdere. Huset rummer plads til både større og mindre virksomheder, samt iværksættere. Resilience House rummer desuden et nationalt og internationalt innovations- og uddannelsescenter til demonstration og kommercialisering af fremtidens resiliente byløsninger indenfor energi, klima, vand og data.

Green Tech Park

Green Tech Park

Green Tech Park er en 16.000 m2 energipark med integreret micro energi infrastruktur for el, fjernvarme, køl og data. Parken er anlagt, så det er nemt at installere nye vedvarende produktions- og lagringsprodukter indenfor vind, sol, brændselsceller, jord mv.

Green Tech Lab

Green Tech Lab

Green Tech Lab er et 1.200 m2 stort kontorhus, der rummer kontorfaciliteter, miljølaboratorium og værksted til fremstilling af o-serie prototyper. 

Test & Demo

Test & Demo

Green Tech Center rummer de bedst tænkelige muligheder for at teste og demonstrere ny energiteknologi eller -service så realistisk som muligt.

Det unikke er, at små og større virksomheder ikke blot kan teste deres produkter isoleret, men i en større sammenhæng sammen med andre produkter, som de vil skulle fungere sammen med i virkeligheden.